Popular Posts

Friday, October 30, 2009

Imam Reza as
Bismi Taala

قُل لا اسألُكُم عَليه اَجراً اِلّا المَوَدّة في القُربى

Katakanlah wahai Nabi! Aku tidak mengharapkan ganjaran daripada kalian, kecuali kecintaan kepada keluargaku. (Syura, 23)

Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dalam menerangkan tafsir ayat ini dan bukti kedudukan Ahlulbait alaihimussalam berkata :

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang seumpama ini, turun berkenaan sebahagian Rasul-rasul seperti Nabi Nuh, Hud, Soleh, Luth dan Syuaib dengan hanya perbezaan pada ayat yang berbunyi (pahala dan ganjaran para Rasul hanya terletak disisi Allah), tetapi (kecintaan kepada keluarga)) mereka tidak disebutkan. Al-Quran merakamkan berkenaan Rasul terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Aalih bahawa ganjaran bagi risalah Rasul, kecintaan kepada keluarga terdekatnya.
Imam Ridha Alaihissalam meneruskan : Allah swt, mewajibkan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Aalih kerana Dia mengetahui bahawa Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Aalih tidak akan sesekali membelakangi agama dan tidak akan sesekali tersesat atau terpesong.

Imam Ridha Alaihissalam berkata : selepas turun ayat ini dan sebelum ia dibaca kepada orang ramai, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Aalih berada bersama pengikut-pengikutnya dan mengucapkan syukur ke Hadrat Ilahi kemudian bersabda : ‘Wahai manusia, Allah Subhanahu Taala telah mewajibkan ke atas kamu satu tanggungjawab, adakah kamu akan mengamalkan tanggungjawab ini?’

Tidak ada yang menyambut persoalan yang dikemukakan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Aalih , kerana mereka menyangka tanggungjawab mereka itu adalah dari segi harta. Hari kedua, Rasulullah Sallallhu Alaihi wa Aalih mengulang sekali lagi perkara yang sama dan mereka masih diam membisu sehinggalah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Aalih bersabda : ‘Tanggungjawab ini, bukanlah (dari segi harta dan) membayar emas dan perak, makanan atau minuman.’ Mereka bertanya : ‘Jika bukan semua itu, maka apakah itu? Maka Baginda Sallallahu Alaihi wa Aalih membaca ayat-ayat yang telah diturunkan kepadanya dan bersabda : ‘Ganjaran risalahku adalah kecintaan kepada ahlul baitku’.. mendengar ayat ini mereka berkata : ‘Kami menerima perintah Tuhan, dan kewajipan ini akan kami tunaikan.’ Imam Ridha Alaihissalam kemudian berkata : ‘Namun ramai manusia tidak mengamalkan tanggungjawab Ilahi ini dan tidak setia pada apa yang telah mereka janjikan.’

Imam Musa al-Kazhim Alaihissalam, seluruh keluarga Bani Hashim serta para pengikutnya Imam Jaafar As-Sodiq Alaihissalam masih dalam keadaan berduka-cita atas kesyahidan ayahnya, sebagai ketua dan pemimpin tercinta. Madinah juga turut berduka atas kehilangan pemimpin dan imam tercinta seperti Imam Sodiq alaihissalam, langit juga tampak suram di mana matahari, bulan dan bintang-bintang amat masgul.. Dari 25 Syawal sehingga 11 Zulkaedah, tidak terlihat walau senyuman dibibir para pengikut imam. Sehinggalah hari ke 11 Zulkaedah yang mana matahari terbit berbeda dan Madinah serta ahlinya mendapat khabar gembira tentang kelahiran seorang putera di rumah Imam Musa Al-Kazhim Alaihissalam.

Kelahiran seorang putera yang dinamakan ALI, yang menenangkan serta membawa cahaya ceria kepada seluruh alam.

Abul Hassan, Ali ibni Musa Alaihimussalam yang terkenal dengan gelaran Ar-Ridha, pemimpin dan imam yang kelapan, dilahirkan pada 11 Zulkaedah tahun 148 Hijrah. Imam a.as yang merupakan salah seorang daripada Ahlul Bait Alaihimussalam yang telah diwajibkan kecintaan ke atas mereka.

Kelahiran mulia ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Aalih di mana telah diriwayatkan bahawa Hamidah Salamullah Alaiha, ibunda Imam Musa Al-Kazhim Alaihissalam telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Aalih pada satu malam di dalam tidurnya, Baginda Sallallahu Alaihi Wa Aalih bersabda kepadanya supaya mengahwinkan Najmah Salamullah Alaiha dengan puteranya Musa Alaihissalam, kerana daripada wanita itu akan lahir seorang putera yang terbaik daripada seluruh penduduk bumi. Oleh sebab itu, Hamidah Salamullah Alaiha telah mengahwinkan Imam Musa Kazhim Alaihissalam dengan Najmah Salamullah Alaiha. Terdapat riwayat lain daripada Imam Musa Al-Kazhim Alaihissalam yang berkata : ‘Datuk dan ayahku telah berkata kepadaku di dalam tidur.. Wahai Musa! Daripada hamba ini akan lahir seorang yang terbaik daripada seluruh penduduk bumi. Letakkan namanya Ali yang mana Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan dengannya segera keadilan, rahmat dan barakah disebabkan beliau.Berbahagialah mereka yang membenarkannya dan sengsaralah mereka yang memusuhinya dan mengingkarinya.’

Kelahiran Imam Ridha Alaihissalam adalah sebuah harapan dan merupakan cita-cita datuknya Imam Sodiq Alaihissalam untuk bertemu dengan beliau. Imam Kazhim Alaihissalam meriwayatkan ‘Aku telah mendengar acapkali daripada ayahandaku, Jaafar Bin Muhammad yang berkata.. alim Aali Muhammad akan lahir daripadamu dan alangkah berbahagianya jika aku dapat melihatnya. Namanya adalah sama dengan nama datukku Amirul Mukminin Alaihissalam.’

Khurasan pada malam kelahiranmu merupakan tempat yang paling dikasihi. Malam ini para malaikat dan hati-hati menjurus ke arah kota Mashad. Hati-hati malam ini mengharapkan bahawa alangkah bahagia dan beruntungnya jika kita dapat menyambut kelahiran mulia ini disisi sang kekasih, di Haram dan tempat bersemadi tubuh sucinya.
Pada kelahiran Imam Ridha Alaihissalam kali ini, kita akan cuba meniliti apakah kepentingan dan kelebihan yang dijanjikan dengan menziarah ke makam beliau Alaihissalam.
Antara kelebihan ziarah ke Makam Imam Ridha Alaihissalam :
1) Ziarah Imam Ridha Alaihissalam lebih baik daripada menziarahi Sayyidush Syuhada Alaihissalam.

Syah Abdul Azim Hasani berkata ‘Aku telah bertanya kepada Imam Jawad Alaihissalam, kemanakah aku perlu berziarah, adakah ziarah Imam Husain Alaihissalam atau ayahandamu, (Imam Ali Ar-ridha a.s.)
Imam Alaihissalam berkata ‘Bersegeralah! Kemudian beliau berduka dan menangis.Imam Jawad menjelaskan lagi..’Penziarah Imam Husain Alaihissalam begitu banyak namun penziarah Ayahandaku amatlah sedikit berbandingnya.’

Di dalam riwayat lain beliau Alaihissalam berkata ‘Menziarahi ayahku lebih utama kerana Imam Husain Alaihissalam didatangi oleh semua manusia namun ayahku hanya diziarahi para pengikut syiah Imam 12.

Ini adalah kerana semua golongan syiah seperti Isna ‘Asyaari, Zaidiyah,Ismailiyah, waqifiyah dan lain-lain menerima wilayahnya Imam Husain Alaihissalam akan tetapi tidak semua golongan syiah menerima wilayah dan kepimpinan Imam Ridha Alaihissalam. Oleh kerana itu, terdapat riwayat yang menekankan bahawa beliau Alaihissalam adalah عارفا بحقه yang bermaksud beliau adalah imam yang wajib ditaati.

2) Janji keampunan dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang bagi penziarah Imam Ridha Alaihissalam.

Imam Jawad Alaihissalam bersabda ‘Barangsiapa menziarahi makam ayahku di Tus, Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu mahupun yang akan datang, pada hari kiamat akan didirikan mimbar baginya yang berhadapan dengan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Aalih dan dengan tenang duduk di atasnya sehinggalah amalan semua hamba dihisab oleh Allah Subhanahu Taala.
Riwayat ini menunjukkan dua perkara :

1) Pengampunan dosa
2) Kemudahan dalam hisab
3) Ziarah dengan makrifah ganjarannya 70 syahid
Hamzah Bin Hamran meriwayatkan daripada Imam Sodiq Alaihissalam bahawa beliau Alaihissalam berkata ‘Barangsiapa yang menziarahi cucuku di Khurasan dengan mengenali haknya, akan mendapat ganjaran 70 syahid daripada para syuhada yang dikebumikan berhampiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Aalih.
‘Aku berkata , aku adalah korban bagimu.’

Apakah maksud daripada mengenalinya hak itu? Berkata Alaihissalam :
Mengetahui bahawa beliau Alaihissalam adalah Imam yang wajib ditaati, terasing dan syahid.

4) Pada hari kiamat, semua manusia hanya ingin memikirkan diri sendiri tetapi Imam Ridha Alaihissalam berusaha untuk menyelamatkan para penziarahnya
Di hari kiamat, semua manusia hanya memikirkan diri sendiri dan perkara-perkara ini:
1) Timbangan amal.. ‘Adakah akibatnya baik atau buruk?’
2) Bagaimana melalui Jambatan Sirath..’Adakah berjaya melintasinya atau akan jatuh ke bawah?’
3) Menerima buku amalan.. ‘Adakah akan menerima buku amalan daripada tangan kiri atau tangan kanan?’Imam Ridha Alaihissalam berkata : Aku akan menolong para penziarahku dalam menghadapi kesulitan itu dan mensyafaati mereka.

Imam Ridha Alaihissalam berkata.. ‘Barangsiapa menziarahiku yang berada dikejauhan, aku akan membantunya pada 3 tempat dan memudahkan 3 kesulitan itu :
1) Ketika buku-buku amalan diberikan pada tangan kiri atau kanan.
2) Ketika melalui jambatan sirath.
3) Ketika amalan ditimbang.

Kita memohon daripada Allah Subhanahu wa Taala supaya memberikan taufiq kepada kita untuk mengenali hak dan keutamaan Ahlul Bait Alaihimussalam, mencintai mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah memberikan inayah kepada kita untuk dapat menziarahi makam mereka Alaihimussalam khususnya makamnya Imam Ali Ibni Musa Ar-Ridha Alaihissalam.

Eltimasi doa

Fatimah Masumah sa

Sejarah bulan ini tertumpu kepada seorang lagi Fatimah. Penantian kehadiran permata cahaya yang menerangi bahagia. Ketenangan hadirnya seorang lagi Fatimah tersebar ke seluruh Madinah, telaga Kausar Fatimah, mengalirkan airnya.

Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Aalihi Wasalam merupakan punca-punca cahaya yang menerangi alam, nama-nama mereka umpama bintang-bintang yang cemerlang berkelipan di langit-langit yang memberi keberkatan dan mencurahkan kebaikan, dan antara yang paling cerah dan menonjol di kalangan wanita keturunan mulia ini adalah puteri Imam ketujuh, Fatimah Kubra puteri suci Musa Ibni Jaafar Alaihis Salam.

Beliau sa. Adalah puteri terbaik Musa as. yang mana setiap kali nama Ayahanda dituturkan pasti akan diiringi nama beliau sa.. dan kini kita berada didalam minggu-minggu hari kelahiran beliau sa., 10 hari karamah dimana bermula daripada 1 Zulkaedah (hari kelahiran Hadrati Masumah sa.) hingga 11 Zulkaedah (wiladah Kekandanya Imam Ali Ibni Musa Ar-Ridha as.).

Kelahiran puteri ini sangat di nantikan oleh Ahlul Bait Alaihimussalam dan mempunyai kepentingan yang tersendiri kerana kelahiran beliau sa. telah diberitakan oleh Datuknya Imam Sodiq as. berulang kali sebelum kelahirannya, malah sebelum kelahiran Ayahandanya. Oleh sebab itu, para syiah sejak zaman itu lagi telah mengenal dan mengetahui makam tinggi yang dimiliki Beliau sa.

Salah satu riwayat daripada Imam Sodiq as. Bahawa satu hari telah datang sekumpulan syiah daripada Rei (sebuah negeri di Iran ) bertemu Imam Sodiq as. , Imam as. Berkata : Tahniah ke atas saudara-saudara kami dari ahli Qum .
Mereka berkata : Kami merupakan ahli Rei.
Tetapi Imam mengulang kata-kata yang sebelumnya.
Dan menyambung :

Ketahuilah sesungguhnya Allah swt. memiliki haram (tanah suci) iaitu Makkah, haramnya Rasulullah saww. merupakan Madinah, haram (tempat suci) Amirul Mukminin as. adalah Kufah dan ketahuilah Qum merupakan haramku (tempat suciku) dan anak-anak selepasku. Ketahuilah bahawa Qum adalah Kufah kecil kami.Ketahuilah bahawa syurga mempunyai 8 buah pintu yang mana 3 pintu daripadanya ke arah Qum. Seorang puteri dari keturunanku akan wafat di sana yang namanya Fatimah puteri Musa as.. Semua para syiah kami akan masuk syurga dengan syafaatnya.

Fatimah Masumah Salamullah Alaiha dilahirkan pada satu Zulqaedah, tahun 173 Hijrah, di Madinah Munawwarah. Puteri suci ini dari titik mula hidupnya telah dididik dalam keadaan dan dikalangan manusia yang mana ayah, ibu dan anak-anak yang dihiasi dengan kelebihan dan kecantikan akhlak yang terpuji. Ibadah, kezuhudan, taqwa, jujur, berdiri teguh dalam menentang kebathilan, pemurah, dan kesucian merupakan antara sifat agung keluarga ini. Lelaki-lelaki keluarga ini merupakan antara yang terpilih dan pemimpin hidayah, permata-permata bersinar imamah dan pemilik kapal penyelamat manusia.

Fatimah Masumah sa. dididik dalam keluarga yang merupakan sumber dan punca ilmu, taqwa dan pendidikan akhlak. Selepas kesyahidan Ayahandanya Imam Musa Al-Kazhim as., putera terbaiknya, iaitu Imam Ali Ar-Ridha as. pula bertanggungjawab mengambil alih tugas ayahandanya dalam mendidik, menjaga dan mentarbiyah saudara-saudara lelaki dan perempuan beliau as.. Natijah daripada dididikan beliau as., setiap daripada anak-anak Imam Musa as. telah mencapai makam yang tinggi dan menjadi buah mulut manusia. Dan tidak ada keraguan bahawa selepas daripada abangnya Imam Ridha as., Hadrati Masumah as. dari segi ilmu dan akhlak memiliki makam yang paling tinggi diantara anak-anak Imam Kazhim as..Hakikat ini jelas dibuktikan dengan riwayat-riwayat daripada para Imam as. berkenaan nama-nama, gelaran-gelaran dan pujian-pujian terhadap beliau sa..

Fatimah Masumah sa., puteri syurga, tenggelam didalam khusyuk ibadah, indah daripada segala kejelekan dan wangian sebuah penciptaan. Mungkin salah satu daripada dalil mengapa beliau sa. digelar dengan nama ((Masumah)) adalah bahawa kemaksuman Ibundanya Fatimah Az-Zahra’ telah terlihat didalam dirinya. Terdapat riwayat bahawa gelaran ini diberikan oleh Imam Ridha as., Allamah Majlisi ra. berkata : Imam Ridha as. telah berkata pada satu tempat : Barangsiapa yang menziarahi Masumah sa. di Qum, umpama dia telah menziarahiku.
Gelaran lain yang dimiliki oleh Fatimah Masumah sa. adalah ((Karimah Ahlul Bait)) , gelaran ini diberikan berdasarkan sebuah mimpi sodiq (yang dipercayai) oleh seorang ulama besar Syiah daripada Imam Maksum as. . Kisah ini diriwayatkan bahawa :

Marhum Ayatullah Sayyid Mahmud Mara’syi Najafi, datuk Ayatullah Sayyid Shahabuddin Mara’syi ra. sangat ingin mengetahui tempat kuburnya Fatimah Zahra sa.. Beliau ra. beribadah selama 40 hari. Malam ke-40, beliau beristirehat selepas menamatkan ibadahnya dan bertawassul. Didalam mimpi beliau telah bertemu dengan Imam Sodiq as..

Imam as. berkata kepadanya : “:pegang eratlah kepada Karimah Ahlul Bait”
Beliau ra. memikirkan bahawa maksud Imam as. adalah Hadrati Zahra sa., dan berkata : Aku adalah korbanmu, aku mengkhatam Quran bagi mengetahui tempat sebenar kubur mulia beliau sa. (Fatimah Zahra sa.) supaya aku dapat menziarahinya dengan lebih baik. Imam as. berkata : maksudku adalah kubur mulia Hadrati Masumah di Qum. Kemudian berkata as. : Disebabkan maslahat (kebaikan) , Allah swt. berkehendak kubur mulia Hadrati Zahra sa. kekal rahsia, oleh itu Allah swt. telah menetapkan kubur Hadrati Masumah sa. sebagai gantinya. Jikalau Allah swt. telah menzahirkan kuburnya Fatimah sa. dan menetapkan ketinggian, kelebihan dan kemulian baginya, Allah swt. telah memberikan ketinggian, kelebihan dan kemulian yang sama kepada kubur suci Hadrati Masumah sa.

Marhum Mara’syi ketika telah bangun daripada tidur, beliau ra. membuat keputusan untuk pergi ke Iran bagi menziarahi Hadrati Masumah sa.. Beliau ra. bersama keluarganya meninggalkan Najaf dan bermusafir dengan niat menziarahi kubur Karimah Ahlul Bait sa.

Makam paling tinggi syafaat, dimiliki oleh Rasulullah saww. yang mana didalam Al-Quran disebut dengan ((Makam Mahmud)). Begitu juga, dua orang puteri keturunan Baginda saww. yang memiliki syafaat yang luas yang mana mereka mampu mensyafaati seluruh ahli mahsyar. Dua puteri mulia ini adalah Siddiqah Athar, Fatimah Zahra sa. dan Syafiah hari pembalasan, Fatimah Masumah sa..Tidak ada wanita yang mampu menandingi keluasan syafaat yang dimiliki oleh beliau sa. (selepas Ibundanya Zahra sa.), dan dengan demikian Imam Jaafar Sodiq as. berkata : Dengan syafaatnya, semua syiah kami dapat masuk ke syurga.Doa dan ziarah merupakan sayap-sayap yang membawa manusia terbang kepada Tuhannya. Doa dan ziarah umpama air yang menghilangkan dahaga manusia yang tergapai-gapai mencari makrifat iman, dan ziarah haram Masumah sa. memberikan sebuah harapan kepada ruh yang menjerit derita dengan segala kejahatan dan kekotoran dunia, memberi kesedaran kepada diri yang kadang alpa dan lupa, memberi khabar gembira syurga yang abadi selamanya. Ziarah makam Fatimah Masumah sa. memberi kekuatan dan kepercayaan pada diri, menyelamatkan daripada lemas daripada putus harapan, dan mengajak kepada usaha yang gigih. Ziarah Karimah Ahlul Bait sa. ini menyebabkan penziarahnya melihat diri perlu dan bergantung kepada Tuhan, merasa rendah berhadapan dengan Dia yang Esa, turun dan rebah daripada kenderaan bangga dan takabbur yang merupakan punca segala malapetaka dan kegelapan, dan meletakkan Fatimah Masumah sa. ini sebagai perantaraan berhadapan dengan Allah swt.. Oleh kerana itu, ziarah beliau sa. telah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar dan ia adalah janji syurga, yang mana diriwayatkan daripada Imam Jawad as. : Barangsiapa yang menziarahi makcikku di Qum, maka syurga adalah miliknya.

Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Fatimah Masumah sa., antaranya :
Fatimah Masumah sa. telah meriwayatkan hadis ini daripada puteri Imam Sodiq as. dimana salasilah sanad (perawi) ini sampai kepada Fatimah Zahra sa.. Fatimah sa., puteri Rasulullah saww. berkata :

“Adakah kamu telah lupa sabda Rasulullah saww. pada hari Ghadir Khum yang bersabda : Barangsiapa Aku adalah maulanya, maka Ali merupakan maulanya, dan (adakah kamu telah lupa) sabda Baginda saww. yang lain yang bersabda : Kamu bagiku umpama Harun bagi Musa?.”

Fatimah Masumah sa. meriwayatkan daripada puteri Imam Sodiq as. yang mana salasilah sanad sampai kepada Fatimah Zahra sa. bahawa beliau sa. berkata : Rasulullah saww. bersabda : “Ketahuilah! Barangsiapa yang mati dengan kecintaan kepada Ahlul Bait as., adalah mati syahid.”

Ya Fatimah Masumah sa., Ishfai’ lana fil jannah

Ya Aba Soleh Eltimasi Doa
Sayyed Mohd Fadlie ben Yahya
Khidmat Imam Zaman (as)
Email: abalfazl@arridha.com

Tuesday, October 13, 2009

Syahadah Imam Ja'far Sodiq as

Bismillahirrahmanirrahim

Bagaimanapun aku berfikir apa yang patut aku tuliskan berkenaan Imam Sodiq as. tidak aku temui didalam fikiranku. Bagaimanakah aku hendak menggelarkan aku sebagai seorang syiah, adakah aku boleh digelar sebagai pengikutnya Mazhab Jaafari, aku walau dalam keadaan terpaksa mungkin tidak mampu untuk meriwayatkan walau 4 baris daripada kata-kata Imam dan pemimpin mazhabku sendiri.
Setiap muharam atau majlis azadari yang aku hadiri, apabila Imam Husain as. bertanya semua pukulan dada atau tangisan buatnya untuk apa?apa yang aku ketahui? Mungkin aku boleh menjawab kerana ini kerana itu. Namun apabila sampai kepada Imam Hassan as., aku hanya mengetahui bahawa Imam Hassan as. berada di lorong-lorong Madinah dan hadir ketika kejadian tamparan kepada Ibunya dahulu, atau Imam Hassan as. syahid dikeranakan racun yang diletakkan oleh isterinya sendiri, ataupun Imam Ali as. telah berkata kepada Imam Hassan as. : Hasanku sayang, jika kamu mahu menjalankan qisas kepada pembunuhku maka hanya dengan satu pukulan, dan hanya ini…..
Kini tiba syahadah Imam Sodiq as., Imam yang mazhabku terkenal dengan namanya, mazhab Jaafari!... apakah yang patut aku lakarkan berkenaan dengannya, apa yang aku patut tuturkan berkenaan musibahnya?...diri kerdil ini terlalu jahil untuk bercakap mengenai Imam besar ini…Namun, ringkasan daripada apa yang aku temui daripada kitab-kitab atau bahan-bahan bacaan berkenaan Imam Sodiq as., akhirnya artikel ini dengan segala kekurangan dan dengan harapan diterima oleh Imam tercinta as. disembahkan kepada semua.
Nama Imam Sodiq as., Jaafar, gelarannya Sodiq dan nama panggilannya Abu Abdillah. Ayahnya, Imam Muhammad Al-Baqir as. dan ibunya Ummu Farwah. Hari kelahiran beliau as. adalah pada 17 Rabiul Awal tahun 83 Hijrah Qamariah di Madinah. Zuriat peninggalan Imam Sodiq as. adalah 10 orang, 7 lelaki dan 3 perempuan, salah seorang daripadanya adalah Imam Musa Al-Kazhim as.
Masa keimamahan Imam Sodiq as. bersamaan dengan zaman akhir pemerintahan Bani Umayyah dan permulaan pemerintahan Abbasi, maka oleh kerana zaman tersebut antara zaman yang paling sesuai dan terbaik, Imam Sodiq as. memiliki ramai pelajar yang menuntut ilmu daripadanya.
Pelajar-pelajar Imam Sodiq as. boleh dibahagikan kepada dua kumpulan : tanpa perantaraan (seperti Malik Bin Anas, Abu Sufyan Thuri dan Jabir Bin Hayyan) dan dengan perantaraan (umpama Imam Syafie dan Abu Hanifah). Sebab kenapa Mazhab kita digelar dengan Mazhab Jaafari adalah kerana Imam Sodiq. Mempunyai ramai pelajar dan banyak hadis-hadis daripadanya yang sampai pada kita, Imam Sodiq as. mempunyai banyak hak atas kita syiah-syiahnya.
Musibah Imam Sodiq as.

Khalifah Mansur Dawaniqi Mal’un sangat risau dan takut akan pergerakan-pergerakan Imam Sodiq as., maka dengan itu dia sentiasa menyakiti dan menyeksa imam as. dengan menggunakan kuasa pemerintahan yang dimiliki.

Dia telah memerintahkan menteri Madinah dan Makkah Hasan Bin Ziyad supaya membakar rumah Imam Sodiq as.. Dia telah mematuhi perintah tersebut dan membakar rumah Imam as. yang mana api tersebut telah merebak sehingga pertengahan rumah, Imam Sodiq as. keluar dan berjalan diantara api yang membara dan berkata :
Aku merupakan putera Ismail as. dimana anak-anaknya seperti urat nadi dan akar yang tersebar ke seluruh kawasan bumi dan aku juga merupakan putera Ibrahim Khalil as. (dimana api Namrud telah sejuk baginya dan diselamatkan).
Satu malam, dengan arahan Mansur Imam Sodiq as. pada pertengahan malam dengan kepala tanpa amamah dan pakaian luar telah dibawa menemuinya, Mansur dengan penuh kemarahan dan tidak sopan berkata kepada beliau as. :
Wahai Aba Jaafar, adakah kamu tidak malu dengan umur sebegini ingin merampas pemerintahanku dan mencetuskan fitnah dan permusuhan antara kaum muslimin?
Kemudian dia mengeluarkan pedang dan menghalakannya ke arah Imam as. untuk menghentak leher Imam as., namun tiba-tiba dia melihat Rasulullah saww. berdiri dihadapannya, maka dia menyimpan semula pedang kedalam sarungnya, dan ini telah berulang sebanyak 3kali, oleh itu, Mansur membatalkan hasratnya untuk membunuh Imam as.. dan akhirnya Mansur menggunakan anggur beracun untuk membunuh Imam as..
Terdapat banyak riwayat berkenaan bulan kesyahidan Imam Sodiq as.. Sebahagian mengatakan 25 Syawal dan sebahagian yang lain mengatakan pertengahan bulan Rejab, namun riwayat 25 Syawal lebih masyhur. Namun berkenaan tarikh wafat Imam as., para ahli sejarah Syiah dan Sunni bersepakat mengatakan pada tahun 148 Hijrah. Masa keimamahannya adalah selama 34 tahun. Masa kesyahidannya juga bersamaan tahun ke12 pemerintahan Mansur.Begitu juga, para penulis dan ahli sejarah Syiah mempercayai bahawa wali Madinah atas arahan Mansur Abbasi telah meracuni Imam as. dengan racun dan mensyahidkannya. Kaf’ami didalam kitab Mishbah meriwayatkan bahawa Imam as. diracuni dan syahid dengan anggur baracun, begitu juga sebahagian daripada para penyelidik Ahli Sunnah juga meriwayatkan bahawa kesyahidan Imam disebabkan oleh racun seperti penulis-penulis kitab Is’af Ar-Raghibin, Nur Al-Abshar, Tazkirah Al-Khawash, As-Showa’iq Al-Muhriqah.
Kewafatan Imam as.
Telah diriwayatkan daripada beliau as.ketika dalam keadaan telah hampir dengan kewafatannya yang berkata :
Aku beriman kepada Allah, dan aku kufur kepada Thagut, Ya Allah ya Tuhanku peliharalah aku didalam tidur dan jaga (kiamat).
Upacara pengebumian jenazah Imam as. sangat luar biasa yang mana didalam sejarah para Imam as. yang lain tidak pernah berlaku. Umat Islam, kafir, syiah dan sunni semua turut hadir dalam upacara duka tersebut.
Telah diriwayatkan daripada kitab Mishkah Al-Anwar bahawa seorang lelaki yang merupakan salah seorang sahabat Imam as. telah pergi menemui Imam as. ketika Imam as. dalam keadaan sakit (yang menyebabkan kewafatannya),lelaki tersebut menangis pilu apabila melihat keadaan Imam as. yang tersangat kurus dan lemah yang mana boleh dikatakan Imam as. tidak lagi memiliki apa-apa daripada tubuh badannya kecuali kepala.
Imam as. berkata : kenapa kamu menangis? Dia berkata : adakah aku tidak patut menagis apabila melihat keadaan Tuan begini. Berkata as. : Janganlah menangis, sesungguhnya seorang mukmin itu apabila setiap perkara yang menimpanya baginya adalah kebaikan, jika anggota badannya terpotong, baginya kebaikan dan jika dia memiliki kekayaan utara dan barat juga baginya kebaikan.
Syeikh Thusi daripada Salamah, hamba Imam Sodiq as. meriwayatkan bahawa berkata : Aku berada disisi Imam Sodiq as. ketika Imam as. pengsan dan ketika beliau as. kembali sedar, berkata as. : berikan kepada Hasan Bin Ali Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib as. yang terkenal dengan Afthas, 70 syiling emas, berikan kepada fulan dan fulan sebanyak fulan ini, aku berkata : kamu ingin berikan kepada seorang lelaki yang menentang kamu dengan parang dan ingin membunuhmu? Berkata as.: Adakah kamu berkehendak aku tidak menjadi salah seorang daripada mereka-mereka yang Allah puji disebabkan silaturrahim yang mereka lakukan, yang mana Allah swt. berfirman tentang sifat-sifat mereka :
Dan mereka yang melakukan apa yang diperintah oleh Allah (menjaga silaturrahim) , takut akan Tuhannya dan gerun atas hari perhitungan yang buruk.
Kemudian berkata as. : Wahai Salamah, sesungguhnya Allah swt. telah menciptakan syurga dan menjadikannya harum mewangi dimana bau wangi tersebut dapat dihidu walau sejauh dua ribu tahun. Bau tersebut tidak akan dapat dihidu dan ditemui oleh mereka yang derhaka kepada ibu bapa dan mereka yang memutuskan hubungan silaturrahim dengan keluarga.
Syeikh Kulaini telah meriwayatkan daripada Imam Musa Kazhim as. bahawa berkata as.: Aku telah mengafankan ayahku dengan dua kain putih buatan mesir dimana kain tersebut telah digunakan sebagai ihram, sepasang baju dan amamah yang telah diwarisi daripada Imam Zainul Abidin as. serta sehelai kain buatan Yamani yang telah dibeli dengan 40 dinar emas.
Syeikh Saduq telah meriwayatkan daripada Abu Bashir yang berkata : Aku telah pergi menemui Ummu Hamidah, isteri Imam Sodiq as. bagi mengucapkan takziah, kemudian beliau menangis dan aku juga turut menangis dikeranakan tangisannya. Selepas itu beliau berkata : Wahai Abu Muhammad, jika kamu melihat Imam Sodiq as. ketika waktu kewafatannya,sesungguhnya kamu akan melihat perintah yang ajaib. Beliau as. telah membuka matanya dan berkata : bawakan aku mereka-mereka yang ada hubungan kerabat dan kekeluargaan denganku.
Maka kami semua yang merupakan keluarganya hadir disisinya, Imam as. melihat ke arah kami semua dan berkata :
Syafaat kami tidak akan sampai kepada mereka yang meringankan sembahyang.
Imam Sodiq as. telah dikebumikan di perkuburan Baqi’ bersebelahan Imam Hasan Mujtaba as., datuknya Imam Ali Zainul Abidin as., ayahnya Imam Muhammad Baqir as. dan Imam Sodiq as. merupakan Imam terakhir yang dikebumikan di Baqi’. Selepas beliau as. semua Imam as. dikebumikan di bumi Iraq kecuali Imam Ali Ar-Ridha as yang telah dikebumikan di bumi Khurasan, Iran.Antara hadis daripada Imam Sodiq as.
Imam Sodiq as. berkata : Ibadah yang terbaik adalah yang diiringi dengan berfikir berkenaan Allah dan kekuatannya.
Imam Sodiq as. : Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak kenal Imam zamannya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.
Takziah diucapkan kepada seluruh Ummat Islam atas pemergian Imam agung as. ini, khusus kepada Imam Zaman Hujjat Ibnil Hasan ajf... Hanya doa supaya diberi kesabaran menghadapi musibah dan kedukaan ini kita iringkan.

Atas Muhammad wa Aali Muhammad Salawat...
Eltimasi Doa

Seyyed Abal Fazl Ben Yahya

Khidmat Imam Zaman (as)