Popular Posts

Sunday, November 30, 2008

Bukti Bergambar Rumah Nabi Saw dan Sayyidah Khadijah as Yang Telah Dihancurkan Wahabi Laknatullah

Semoga Allah membalas kejahatan mereka ini.
Beberapa kejahatan wahabi yang telah menghancurkan rumah Nabi SAW dan Isteri tercinta Baginda,Sayyidah Khadijah yang merupakan peninggalan bersejarah yang semestinya dirawat dan dijaga dengan baik.Peninggalan seperti ini merupakan tempat2 penting yang menjadi tempat bagi anak cucu kita di generasi akan datang untuk mengenang nilai warisan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat.Tetapi kini ianya dihancurkan bagi mengelakkan umat Islam mengenang kembali nabi Muhammad bin Abdullah sekaligus mempromosi nabi mereka muhamad ibn Abd Wahab.

rumah-nabi-sayyidah-khadijah-tempat-mereka-berdua-tinggal-selama-25-tahun-pun-dibongkar.jpg

Ini adalah foto Rumah Nabi Saw dan Sayyidah Khadijah as, tempat mereka berdua tinggal selama 28 tahun. Ini menjadi bukti sebenarnya WAHABI ingin menghancurkan semua sejarah umat Islam serta mengkafirkan Umat Islam.

reruntuhan-rumah-khadijah_o.jpg

Di atas ini gambar sisa runtuhan rumah Nabi Saw & Sayyidah Khadijah as yang dilihat lebih dekat.

pintu-masuk-kmr-rasul-di-rmh-khadijah_o.jpg

Gambar di atas ini adalah runtuhan pintu masuk ke kamar Rasul Saw di rumah Sayyidah Khadijah as.

kamara-nabi-sayyidah-khadijah.jpg

Gambar di atas adalah sisa runtuhan kamar Rasul Saw dan Sayyidah Khadijah as.

tempat-ketika-sayyidah-fathimah-zahra-dilahrirkan_o.jpg

Di atas ini adalah Gambar runtuhan tempat Sayyidah Fatimah as, puteri kesayangan Rasulullah Saw dilahirkan.

mihrab-tempat-rasulullah-biasa-shalat-di-rmh-khadijah_o.jpg

Di atas ini adalah gambar runtuhan mihrab tempat Rasulullah saw bersolat.

kuburan-sayyidah-khadijah-al-kubra-putranya-qasim-di-pojok_o.jpg

Gambar di atas ini adalah makam Sayyidah Khadijah as (yang besar) dan puteranya, Qasim (yang kecil) di sudut.

Pada postingan selanjutnya, saya akan memaparkan foto-foto makam-makam ahlul bayt, para sahabat, dan istri-istri serta kerabat dekat Rasulullah Saw yang dibiarkan terlantar oleh Wahabi-Salafy. Insya Allah.

Catatan :

Sebagian besar gambar tersebut saya peroleh dari kitab : Ummul Mu’minin, Khadijah binti Khuwaylid, Sayyidah Fie Qalby al-Mushtafa karya DR. Muhammad Abduh Yamani yang telah diterjemahkan oleh penerbit Pustaka IIMaN dengan judul : Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi. Penulis adalah bekas Menteri Penerangan Kerajaan Arab
Saudi.

Friday, November 28, 2008

Ahlul Bait

Ahlul Bait adalah orang-orang yang mendapat keistimewaan dan keutamaan serta kedudukan tinggi dari Allah SWT. Dimana Allah telah membersihkan dosa-dosa mereka serta mensucikan mereka sesuci-sucinya.
Allah berfirman :

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
( الاحزاب ؛ ٣٣ )

“Sesungguhnya Allah hendak menghapus segala noda dan kotoran (dosa) dari kalian Ahlul Bait dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya” (Al-Ahzab-33)
Kemudian para ulama sepakat bahwa Ahlul Kisa’, selain Rasulullah SAW yaitu Imam Ali, Siti Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husin adalah termasuk Ahlul Bait. Dimana saat itu Rasulullah bersabda:

اللهم هؤلاء اهل بيتى

“ Yaa Allah mereka adalah Ahlul Baitku”.

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmudzi dari Ummi Salamah, bahwa setelah turun Ayatuttathir, Rasulullah menutup kain Kisa’nya (sorbannya) diatas Ali, Fatimah, Hasan dan Husin, seraya berkata :


اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
( رواه مسلم والترمذى واحمد والحاكم )

“Ya Allah, mereka adalah Ahlul Baitku, maka hapuskanlah dari mereka dosa dan sucikan mereka sesuci-sucinya”.
(HR. Muslim, Turmudzi, Ahmad dll )


Sebuah hadist yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dari Zeid bin Arqom sebagai berikut : “Pada suatu hari Rasulullah berkhotbah di satu tempat yang ada sumber airnya yang dikenal dengan nama Khumman yang terletak antara kota Mekkah dan Madinah. Setelah beliau bertahmid dan memuji Allah serta memberikan wejangan beliaupun bersabda :

اما بعد :الا ايها الناس ، انما انا بشر يوشك ان يأتى رسول ربى فأجيب وانا تارك
فيكم ثقلين ،اولها كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا، فحث
على كتاب الله ورغب فيه,ثم قال: واهل بيتى ، اذكركم الله فى اهل بيتى, اذكركم الله
فى اهل بيتى ،اذكركم الله فى اهل بيتى , فقال له حصين : ومن اهل بيته يازيد ؟
اليس نساؤه من اهل بيته ؟ قال نساؤه من اهل بيته ،ولكن اهل بيته من حرم الصدقة
بعده ،قال : ومن هم ؟ قال :هم ال على وال عقيل وال جعفر وال عباس .
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم.
( رواه مسلم واحمد والحاكم والدارمى وابن حبان والبزاروالطبرانى )

Amma ba’du : “Hai orang-orang sesungguhnya aku adalah manusia, aku merasa akan datang utusan Tuhanku dan aku menyambutnya, aku meninggalkan pada kalian dua bekal (pegangan), yang pertama Kitabullah (Al-Qur’an), didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,. Ambillah (terimalah) Kitabullah dan berpegang-teguhlah padanya. “Setelah Rasulullah menekankan Kitabullah, kemudian berkata lebih lanjut. Dan Ahlul Baitku, kuingatkan kalian kepada Allah mengenai Ahlu Baitku, kuingatkan kalian kepada Allah mengenai Ahli Baitku, kuingatkan kalian kepada Allah mengenai Ahli Baitku”.
Kemudian sahabat Khushoin bertanya : “ Siapa saja Ahlul Baitnya hai Zaid ? Apakah istri-istrinya termasuk juga Ahlul Bait?, maka dijawab, “istri-istrinya juga termasuk Ahlul Bait. Ahlu Baitnya adalah mereka yang diharamkan menerima shodaqoh”.
Lalu Khusoin bertanya lagi : “ Siapa saja mereka ?” Lalu dijawab: “Mereka itu keluarga Ali, keluarga Agil, keluarga Ja’far dan keluarga Abbas.” Penanya bertanya lagi : “Semua itu diharamkan menerima shodaqoh ?” Dijawab : “Ya”.
( H Muslim, Ahmad, Al Hakim, Ad Darini, Ibnu Hibban,
Al Bazzar dan At Thobaroni )

Kemudian diakhir hadist tersebut juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan menerima shodaqoh. Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Agil, keluarga Ja’far dan keluarga Abbas. Hal tersebut juga dikuatkan oleh hadist yang lain, dimana Rasulullah bersabda:


انا ال محمد لا تحل لنا الصدقة
( رواه البخارى )

“ Kami keluarga Muhammad, tidak dihalalkan bagi kami pemberian shodaqoh”.
( HR. Bukhori )

Penelitian Dan Kajian Sebelum Membuat HukumKami tidak akan memanjangkan untuk menerangkan topik ini secara sia-sia. Dan kami tidak pula berniat untuk membincangkan perkara yang tidak ada kaitan dengannya. Sebenarnya tajuk ini adalah tajuk yang terpenting yang wajib kami membentangkannya untuk menerangkan kedudukan mazhab Ahlul Bayt AS.

Sesungguhnya masalah yang berdiri di hadapan pengkaji ialah menuduh Syi'ah mencaci sahabat [1] atau mengkafirkan mereka. Kami telah menjelaskan beberapa kali bahawa segala-galanya lembali kepada faktor-faktor political yang tidak ada kaitan dengan kedudukan yang sebenarnya, kerana nama Syi'ah berkait rapat dengan keluarga Muhammad AS. Dan Syi'ah adalah pembantu-pembantu mereka. Dan keluarga Muhammad (Ali Muhammad) AS merupakan penentang utama kepada pemerintah-pemerintah yang zalim. Maka di atas dorongan politiklah hati orang ramai dicapkan dengan cap permusuhan bagi pihak yang menandingi mereka atau memandang mereka atau pihak yang berkecuali, tetapi mengambil sikap penentangan terhadap perbuatan mereka.

Tidak syak lagi tentang penentangan Syi'ah dan penolakan bekerjasama mereka dengan pemerintah, mereka tidak mengakui kesahihannyanya pada zaman tersebut. Kerana mereka tidak bertolak ansur tentang hak Ahlul Bayt AS terhadap jawatan khalifah, kerana Ahlul Bayt telah dibiasakan dengan kebersihan jiwa, pengorbanan untuk kemaslahatan umum. Mereka adalah yang paling layak memerintah dan yang paling adil.Lantaran itu kita dapati undang-undang atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah ke atas mereka yang dituduh mencaci sahabat adalah bertujuan untuk menghukum Syi'ah.[2] semata-mata. Adapun orang lain tidak dikenakan hukuman tersebut sekalipun dia mengingkari Allah SWT.

Dan bagi mereka yang cepat tertipu, akan mengakui (hukum atau fatwa). Lalu mereka melaksanakannya. Mereka menghukum Syi'ah dengan kefasiqan atau kekufuran. Semoga mereka memberi garis sempadan kepada orang ramai sehingga mereka mengetahui bagaimana mereka memberi hukuman atau fatwa sedemikian. Tetapi sebaliknya mereka tidak memberi jawapan yang dikehendaki. Malah mereka membuat ketetapan tidak menerima taubat seorang yang dituduh mencaci sahabat atau Syaikhain secara khusus. Lalu mereka menetapkan pendapat individu kepada semua umat, tanpa membuat penelitian kepada hukum dan kajian yang mendalam di dalam topik tersebut.

Lantaran itu, ulama-ulama upahan - terdiri daripada ulama yang menjadi sumber bagi fatwa tersebut - telah memikul tanggungjawab menyesatkan orang ramai dan membawa mereka menentang kebenaran. Oleh itu merekalah pendakwah-pendakwah perpecahan dan imam-imam yang sesat. Kerana merekalah yang telah menghukum Syi'ah - tanpa menerangkan tempat hukum itu diambil, mereka befatwa - sesungguhnya memerangi (mereka) Syi'ah adalah jihad akbar. Dan sesiapa yang terbunuh di dalam memeranginya adalah syahid.Dan yang lain pula berkata di akhir fatwanya: Al-Rafidi apabila ia mencaci Syaikhain dan mengutuk mereka, maka ia adalah kafir. Dan sekiranya ia mengutamakan Ali daripada kedua-duanya ia adalah seorang yang bid'ah.[3]

Demikianlah mereka memperlihatkan kepada orang ramai kasih sayang sesama mereka, tetapi mereka mengharuskan pembunuhan Muslim di tangan saudara Muslimnya, tanpa berhati-hati di dalam menjatuhkan hukuman. Tujuan mereka adalah semata-mata untuk mendapatkan keredhaan pemerintah, sekalipun ia dimurkai oleh Allah SWT.

Kami begitu keberatan untuk memberi contoh-contoh yang boleh memberi gambaran mentaliti orang yang berkata mengenainya, dan sejauh manakah mereka memahami perkara yang sebenar. Oleh itu kami tidak akan memanjangkan pendirian kami di atas khurafat dan kebatilan. Maka kami tutup tirai daripada mereka dengan mengemukakan dua perkara:

1. Adakah cacian ke atas sekumpulan sahabat membawa kepada hukuman yang keras? Atau adakah di sana diskriminasi di dalam hukuman? Sekiranya hukuman itu dikenakan ke atas setiap orang yang mencaci sahabat atau menyifatkannya dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, kenapa mereka tidak menghukum orang yang mencaci sebahagian sahabat yang melakukan perkara tersebut? Sedangkan mereka adalah sahabat yang besar.[4] Mereka menentang Uthman kerana mementingkan keluarganya Bani Umayyah.

Tidakkah ianya suatu cacian apabila mereka menyifatkan sahabat sebagai perosak di bumi dan pemberontakan terhadap Imam (Ali AS).[5] Ibn Taimiyyah berkata:"Mereka adalah Khawarij, perosak bumi," sehingga dia berkata:"Tidak membunuh Uthman selain daripada penderhaka, dan zalim. Adapun orang yang berusaha untuk membunuhnya, adalah bersalah, malah zalim, penderhaka dan pelampau."[6]

Mereka membuat ketetapan mengenai keadilan bahawa sahabat adalah adil sehingga berlakunya fitnah (pembunuhan Uthman). Adapun selepas itu latar belakang mereka yang tidak jelas mestilah dikaji semula.[7]

Kami tidaklah ingin membentangkan kesemua kata-kata yang ditujukan kepada sahabat yang terlibat menentang Uthman, dan yang memberi perangsang kepada orang ramai supaya menentangnya.

Kedua: Sesungguhnya Syi'ah tidak merahsiakan kemarahan mereka kepada orang yang bermusuh dengan Ali AS kerana orang yang memarahi Ali adalah munafiq mengikut hadith:

Terjemahan:"Wahai Ali! Tidak mengasihi anda melainkan orang Mukmin dan tidak membencikan anda melainkan orang munafiq."[8]

Sesungguhnya orang munafiq itu akan berada di neraka. Dan sesungguhnya sebahagian orang yang dikatakan sahabat itu membenci Ali dan mencacinya.

Tanpa syak lagi sesungguhnya Muawiyah dan kumpulannya membenci Ali, melahirkan permusuhan dan mengiystiharkan peperangan ke atasnya. Sebagaimana juga Muawiyah mengisytiharkan cacian terhadap Ali AS [9] dan menjadikannya Sunnah.[10]Dan dikuti oleh pembantu-pembantunya yang terdiri daripada sahabat dan juga Tabi'in. Dia mengenakan bermacam-macam azab dan penyeksaan yang tidak perlu diterangkan secara terperinci di sini.

Perbuatan-perbuatan Muawiyah yang bertentangan dengan Islam tidak dapat diselindungi lagi. Tidak ada jalan untuk mengatakan ianya betul. Dan memang tidak tepat jika dikatakan: Muawiyah adalah seorang Mujtahid yang menggunakan takwil, kerana dia telah membekukan hukum hudud, membatalkan saksi-saksi, membunuh orang yang tidak berdosa, mencabul kehormatan wanita di pasar-pasar dan lain-lain lagi.[11]

Abu al-Ghadiyah al-Juhani adalah sahabat yang mendengar daripada Nabi SAWA dan meriwayatkan hadith daripadanya, dan dia adalah seorang daripada perawi hadith:

Terjemahan:"Wahai Ammar, sesungguhnya golongan pemberontak (zalim) akan membunuh anda."

Dialah yang membunuh Ammar bin Yasir. Orang ramai (sahabat) menentang perbuatan jenayahnya. Dia sendiri mengakui sesungguhnya sesungguhnya beliau adalah ahli neraka. Dia berkata:"Demi Allah, sekiranya Ammar dibunuh oleh seluruh penduduk bumi nescaya mereka akan memasuki neraka."[12]

Bagaimana pula orang yang membersihkan dirinya daripada sahabat yang melakukan jenayah ini dituduh terkeluar daripada agama? Sedangkan dia sendiri mengakui dirinya adalah musuh Allah SWT. Tetapi sebahagian para Muhaddithin, membuat takwilan untuknya (Abu al-Ghadiyah) bahawa dia adalah seorang Mujtahid yang bersalah, dan berpendapat "menyangka baik" terhadap sahabat adalah wajib.[13]

Kami tidak faham logik yang mengenepikan hukum-hukum syarak, dan meninggalkan al-Kitab kerana ingin melakukan "baik sangka" terhadap sahabat dan mendiamkan diri daripada sebarang jenayah yang "mereka lakukan!

Adakah kita boleh mendiamkan diri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Busir bin Arta'at? Dia juga adalah sahabat, dan dialah ketua turus tentera Muawiyah. Dia telah melakukan jenayah yang belum disaksikan oleh sejarah seumpamanya sehingga dia ditentang oleh wanita-wanita apabila dia masuk ke Yaman. Dia membunuh orang-orang tua, kanak-kanak dan memperkosa wanita-wanita. Seorang wanita daripada Kandah berkata:"Wahai anak Arta'at! Sesungguhnya pemerintah tidak boleh berdiri tanpa melakukan pembunuhan ke atas kanak-kanak, orang-orang tua, hilang belas kasihan dan menentang keluarga sendiri. Sesungguhnya ia adalah pemerintah yang zalim.[14]

Adakah kita boleh mendiamkan diri daripada perbuatan-perbuatan Busir? Kita memekakkan telinga kita daripada suara ibu yang merintih mencari gelombang kebenaran dan mengangkat kegelapan masa depannya kepada lelaki yang adil dan menyerunya dengan penuh harapan? Suara itu adalah daripada ibu yang malang, iaitu isteri Ubaidillah bin 'Abbas.

Dia telah kehilangan kedua-dua orang anaknya iaitu Qutham dan Abdur Rahman. Kedua-duanya telah disembelih oleh Busir bin Arta'at di hadapan ibu mereka.[15]

Adakah wajar bagi seorang Muslim yang menjadi marah apabila mendengar suara ibu tersebut, lalu mensabitkan kezaliman ke atas pembunuh kedua-dua kanak-kanak tersebut dituduh zindiq dan kafir dengan alasan ianya mencaci Muawiyah? Kerana pembunuhan itu adalah atas perintahnya dan dialah seorang sahabat. Dia mempunyai ijtihadnya tersendiri, dan takwilnya yang betul? Lantaran itu Muawiyah boleh melakukan apa yang dia mahu kerana sebutan "sahabat" ke atasnya adalah satu benteng yang membuat beliau terselamat daripada bahaya. Beliau boleh mengalirkan darah muslim, membunuh berdasarkan sangkaan dan tohmah. Maka hilanglah segala rintangan di wajahnya dan pecahlah segala halangan di hadapannya.

Lantaran itu dia tidak diliputi oleh hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang menjamin kebahagiaan manusia, mempunyai sistem-sistem kehidupan, kerana dia adalah seorang sahabat, dan dia mempunyai kebebasan di dalam pengendalian hukum-hukum.

Jikalau dia mempunyai kebebasan sedemikian, nescaya sahabat-sahabat lain tidak akan menentang perbuatannya. Di antaranya Abu Dhar al-Ghiffari yang telah mengisytiharkan kepada orang ramai (sahabat-sahabat) tentang penyelewengan perjalanan Muawiyah dan penentangannya terhadap hukum-hukum agama.

'Aisyah menentang Muawiyah kerana membunuh Hujr bin Adi dan sahabat-sahabatnya.[16] Beliau memarahinya dan tidak membenarkan Muawiyah berjumpa dengannya dan tidak menerima alasannya. Muawiyah berkata:

Terjemahan:"Sesungguhnya membunuh mereka adalah untuk kebaikan umat, dan "wujudnya" mereka merosakkan umat."

Lalu 'Aisyah berkata:

Terjemahan:Aku mendengar Rasulullah SAWA bersabda:"Sekumpulan manusia akan membunuh di 'Azra' di mana Allah dan seluruh penghuni langit akan memarahi mereka."[17]

Kami berharap daripada penulis-penulis yang berkhidmat untuk kebenaran supaya mengkaji secara mendalam sebelum melakukan segala tuduhan yang ditujukan kepada Syi'ah, agar mereka menggunakan "bahasa logik" dan tidak patuh kepada taqlid.

Kami mempunyai harapan yang besar agar apa yang kami perbincangkan akan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Islam. Dan dengan ini dapatlah mereka mengenepikan perasaan marah, dan membuangkan pendapat-pendapat yang tidak berasaskan keilmuan dan kebenaran. Dan kita memohon kepada Allah SWT supaya melaksanakan harapan tersebut dan kepadaNya kita bertawakkal. Dan kita memohon kepada Allah SWT supaya memberi pertolongan kepada Muslimin dan menyatukan perkataan mereka sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir.

Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus RasulNya dengan petunjuk dan agama yang benara sekalipun oleh orang-orang Musyrikin.

Selawat dan Salam ke atas Muhammad, Itrahnya dan sahabat-sahabatnya al-Muntajabin.Nota Kaki:
1. Sebenarnya Nabi SAWA telah melaknati sebahagian sahabatnya yang telah mengundurkan diri dari menyertai tentera Usamah bin Zaid. Sebelum ini mereka mencaci ta'anu Usamah kerana beliau dilantik oleh Nabi SAWA sebagai pemimpin tentera ketika beliau berumur 18 tahun. Nabi SAWA bersabda, maksudnya:"Jika kamu mengkritik atau mencaci perlantikannya, maka sesungguhnya kamu telah mencaci sebelum ini bapanya. Sekalipun dia adalah orang yang layak untuk jawatannya, kedua-dua adalah orang yang layak untuk perlantikan tersebut. Sesungguhnya dia (Usamah) adalah orang yang paling aku kasihi...."Lihat Ahmad bin Hanbal, Musnad, 6, hlm.139; Ibn Asakir, Tarikh Dismasyq, I, 424; Ibn Saad, Tabaqat, II, hlm.249; Ibn al-Athir, al-Kamil, II, hlm.129; Al-Syarastani, al-Milal, I, hlm.21 menerangkan hadith Nabi dengan lafaz laknat:"Allah melaknati orang yang mengundurkan diri dari menyertai tentera Usamah." Berdasarkan kepada rujukan-rujukan tersebut maka tetaplah bahawa sahabat yang telah dicaci oleh Nabi SAWA adalah berhak dicaci.

Adapun riwayat Abu Hurairah yang bermaksud:"Janganlah kamu semua mencaci sahabat-sahabatku...."adalah bertentangan dengan hadith pertama yang Nabi SAWA menentang sahabatnya yang mencaci Usamah dan mengundurkan diri dari tenteranya. Kerana ianya tidak mungkin bagi Nabi SAWA yang melarang supaya sahabatnya tidak dicaci, beliau sendiri mencacinya pula. Dan orang yang dkhitabkan di dalam hadith tersebut ialah orang yang berada di majlis Nabi SAWA yang terdiri sama ada daripada orang kafir atau orang Islam. Ini bermakna Nabi SAWA melarang orang kafir mencaci sahabatnya. Walaupun beliau sendiri dicaci oleh mereka. Dan jikalau ianya ditujukan untuk orang Islam, maka ianya mempunyai dua pengertian. Pertama: orang Islam pada masa hayat Nabi SAWA yang berada bersama beliau adalah sahabatnya. Dengan itu khitab Nabi SAWA bermaksud:"janganlah kamu (wahai sahabatku) mencaci sahabatku...."Ini bermakna sahabat yang dikhitabkan itu adalah sahabat yang jahat. Di dalam ertikata yang lain"Wahai sahabatku yang jahat janganlah mencaci sahabatku yang baik." Justeru itu sahabat ada yang baik dan ada yang jahat. Dan jikalaulah "orang Islam" itu hanya dimaksudkan kepada orang selain daripada sahabat, ini bermakna orang Islam tidak boleh mencaci orang Islam (sahabat) yang telah dicaci oleh Rasulullah SAWA! Begitu juga apa yang dikatakan hadith"sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang" adalah bertentangan dengan hadith pertama dan lain-lain. Oleh itu tidak hairanlah jika Qadhi Iyadh di dalam bukunya Syarh al-Syifa', II, hlm 91-94 menerangkan bahawa di dalam sanad hadith tersebut terdapat seorang pembohong bernama Hamzah bin Abi Hamzah Nusairi. Justeru itu hadith tersebut adalah lemah di samping itu ianya adalah bertentangan dengan perbuatan sebahagian sahabat.
2. Buku-buku dan rencana-rencana menentang Syi'ah digalakkan dan sebaliknya buku-buku atau rencana-rencana yang bersimpati terhadap Syi'ah atau rencana-rencana ilmiah dengan rujukan Sunni yang lengkap, ditentang, malah penulis-penulisnya diugut atau diletakkan di dalam kandang orang salah dan sebagainya dengan berbagai alasan yang diciptakan oleh ulama jahat.
3. Rasa'il Ibn Abidin, II, 169. Jika mengutamakan Ali AS adalah bid'ah, ini bermakna ia juga akan memasuki neraka! Dari manakah mereka mengambil hukum ini? Sedangkan Nabi SAWA bersabda:"Wahai Ali, anda dikasihi oleh Mukmin dan dibencikan oleh munafiq."
4. Umpamanya 'Aisyah telah mencaci Uthman dan pernah menyuruh supaya dia dibunuh. Dan apabila Uthman dibunuh oleh sekumpulan sahabat, beliau turut bergembira, kerana berpendapat Talhah orang yang layak menduduki jawatan khalifah. Pembelaan beliau ke atas kematian Uthman adalah loga politiknya sahaja. Dan ianya menjadi alasan yang kuat untuk memerangi (membunuh) Ali AS sebagai khalifah. Di dalam peperangan Jamal lebih daripada enam belas ribu terbunuh kebanyakan mereka adalah sahabat. Lihat Ibn al-Jauzi, Tazkirah al-Khawwas, hlm.36, Ibn Abi al-Hadid, Syarh Nahj Al-Balaghah, II, hlm.77; al-Masudi, Kitab Akhir al-Zaman, hlm.80-82; Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siasah, I, hlm.52
5. Ibn Kathir, Tarikh, I, hlm.176
6. Ibn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah, III, hlm.191-192
7. Syarh, al-Fiyah al-Iraqi, IV, hlm.26
8. Ahmad bin Hanbal, Musnad, I,hlm.84,95,127; Muslim, Sahih,I,hlm.39;al-Turmidhi,Sahih,II,hlm.301;al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa', hlm.170;al-Nasa'i,Sunan,II,hl,.271
9. Muawiyah mencaci Ali AS selama 20 tahun dari mimbar masjid. Sekurang-kurangnya 75,000 mimbar masjid telah digunakan untuk mencaci Ali AS di seluruh pelusuk negara pada tiap-tiap Juma'at. Kemudian cacian dan kutukan itu diteruskan selama 60 tahun lagi oleh pemerintah-pemerintah Bani Umaiyyah kecuali 2 tahun di masa pemerintahan Umar Abd Aziz. Oleh itu, siapakah yang mula mencaci sahabat di atas mimbar masjid? Ibn Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balaghah,III, 15-20, al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa',hlm.243. Sekiranya orang yang dikatakan mencaci sahabat itu adalah fasiq atau kafir, kenapa mereka tidak pula mengkafirkan atau memfasiqkan Muawiyah dan orang yang seumpamanya?
10. Jika Sunnah Muawiyah dijadikan sunnah sahabat, maka ianya bertentangan dengan Sunnah Nabi SAWA yang mengasini Ali AS dan ianya juga bertentangan dengan Sunnah Allah (al-Qur'an).Lantaran itu apa yang dikatakan "Sunnah Sahabat" itu belum pasti ianya betul sebelum ianya dinilai dengan neraca al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAWA yang tidak bercanggah dengan al-Qur'an. Oleh itu jika ianya bercanggah dengan al-Qur'an, maka ianya mestilah diketepikan, dan tidak ada ruang untuk melakukan takwil.
11. Al-Isti'ab, I,hlm.157
12. Ibn al-Athir, Usd al-Ghabah, V, hlm.267
13. Al-Isabah,IV,hlm.151
14. Al-Kamil,III,hlm.195
15. Ibid
16. Hujr bin Adi dan tujuh sahabat Rasulullah SAWA telah dibunuh oleh Muawiyah kerana mereka tidak melaknati Ali AS. Lihat umpamanya, Ibn al-Athir, Tarikh,I,hlm.18-55;al-Muttaqi al-Hind, Kunz al-Ummal, VII,hlm.88
17. Ibn Kathir, Tarikh,VIII,hlm.55

Thursday, November 27, 2008

Imam Muhammad Al Jawad (as)


Nama : Muhammad
Gelar : Al-Jawad, Al-Taqi
Julukan : Abu Ja'far
Ayah : Ali Ar-Ridha
Ibu : Sabikah (khaizuran)
Tempat/Tgl Lahir : Madinah, 10 Rajab 195 H.
Hari/Tgl Wafat : Selasa, Akhir Dzul-Hijjah 220 H.
Umur : 25 Tahun
Sebab kematian : diracun istrinya
Makam : Al-Kadzimiah
Jumlah Anak : 4 Orang; 2 laki-laki dan 2 perempuan
Anak Laki-laki : Ali, Musa
Anak Perempuan : Fatimah, Umamah


Riwayat Hidup

Ahlul Bait Nabi saww yang akan kita bincangkan adalah Muhammad al Jawad. Beliau adalah putra Imam Ali Ar-Ridha a.s. yang dikenali sebagai orang yang zuhud, alim serta ahli ibadah. lbunya Sabikah berasal dari kota Naubiyah. Di masa kanak-kanaknya beliau dibesarkan diasuh dan dididik oleh Ayahandanya sendiri selama 4 tahun. Kemudian Ayahandanya dipaksa pindah dari Madinah ke Khurasan. ltulah pertemuan terakhir antara beliau dengan ayahnya.Sejak tanggal 17 Safar 203 Hijriah, Imam Muhammad aL-Jawad memegang tanggung jawab keimaman atas pernyataan ayahandanya sendiri serta titah dari Ilahi.Beliau hidup di zaman peralihan antara al-Amin dan al-Makmun. Beliau juga mendengar pengangkatan ayahnya sebagai putra mahkota yang mana kemudian mendengar berita tentang kematian ayahnya.

Telah tertulis didalam sejarah bahawa Ma’mun berkehendak Imam Jawad as. ke Baghdad selepas kesyahidan Ayah Mulianya Imam Reza as. , Imam Jawad as. selama berada di Baghdad sentiasa dalam keadaan berduka dan tersiksa atas perlakuan Ma’mun. Imam as. telah memohon daripada Ma’mun untuk pergi Haji di Baitullah dan dari sana ke Madinah untuk menziarahi Datuknya. Imam as tinggal di Madinah sehingga kematian Ma’mun dan Mu’tasim, adik Ma’mun telah merampas kuasa kekhalifahan. Peristiwa ini berlaku pada 17 Rejab tahun 217 Hijrah. Mu’tasim selepas menaiki takhta kekhalifahan, merasakan hasad dengki apabila mendengar dan melihat fadhilat-fadhilat dan kesempurnaan-kesempurnaan Imam dari semua segi yang merupakan sumber kebahagiaan dan kebaikan dan mengambil kuputusan bahawa Imam as mesti dihapuskan. Mu’tasim mengarahkan Imam as untuk pulang ke Baghdad dan Imam Jawad as sebelum meninggalkan Madinah (tidak ada jalan lain) telah mengkhabarkan bahawa Imam Ali An-Naqi sebagai pengganti khalifah selepasnnya dan Imam as telah mengambil baiat para syiah dan sahabat-sahabatnya.Imam Jawad as telah menunjukkan tanda-tanda kesyahidan dan melakukan salam perpisahan dengan putera tercintanya as serta dengan hati yang luka menziarahi kubur Datuk sucinya saww dan terus bergerak ke Baghdad.Imam Jawad as tiba di Baghdad pada tanggal 28Muharram tahun 220 Hijrah dan Mu’tasim telah mensyahidkan Imam as pada akhir tahun yang sama dengan racun.Terdapat perbezaan riwayat tentang bagaimana kesyahidan Imam Jawad as. tetapi riwayat yang paling mahsyur adalah Imam Jawad as telah diracuni oleh isterinya sendiri Ummul Fazl, anak Ma’mun atas arahannya Mu’tasim, Ummul Fazl membelakangi Imam as adalah disebabkan Imam as mempunyai isteri dan hamba perempuan yang lain serta Bondanya Imam Ali An-Naqi as disisi Imam Jawad as adalah lebih baik darinya.Disebabkan ini, Ummul Fazl ketika masa hidup ayahnya sentiasa mengadu domba tetapi Ma’mun tidak menghiraukannya, ini adalah kerana selepas kesyahidan Imam Reza as Ma’mun tidak lagi melihat bahawa mengganggu dan menyiksa Ahlul Bait Risalah (keluarga Rasul saw) adalah sesuatu yang baik bagi pemerintahannya.Walau bagaimanapun, satu malam Ummul Fazl telah datang menemui ayahnya dan mengadu berkenaan Imam Jawad as bahawa Imam as telah mengahwini seorang wanita dari keturunannya Ammar Yasir dan bercakap buruk berkenaan Imam as,Ma’mun dimana ketika itu dalam keadaan mabuk lantas marah dan mencapai pedangnya langsung pergi menyerang Imam Jawad as. malah telah memukul Imam as dengan pedang tersebut beberapa kali dimana semua berpendapat badan Imam Jawad as pasti luka parah namun pagi esoknya mereka melihat Imam as dalam keadaan sempurna sihat dan tidak ada langsung kesan luka umpama cerita yang didengar hanya khabar dusta semata.Telah diriwayat didalam Kitab ‘Uyunil Mu’jizat bahawa selepas Imam Jawad as sampai di Baghdad dan Mu’tasim mengetahui tentang kemarahan dan kebenciannya Ummul Fazl ke atas Imam as, Mu’tasim telah memujuk Ummul Fazl untuk meletakkan racun di dalam makanannya Imam Jawad as.Ummul Fazl telah meletakkan racun didalam anggur dan menghidangkan dihadapan Imam Mazlum as. Imam disebabkan telah memakan anggur tersebut, kesan racun tersebut telah merebak ke seluruh badan Imam as. dan Ummul Fazl selepas melihat keadaan Imam as terus menyesal dan mula menangis dan meraung.Imam Jawad as lalu bersabda : sekarang kamu menangis selepas membunuhku, Demi Tuhan kamu akan ditimpa bala dimana tidak ada ubat dan penyembuh baginya.


Kemudian Jenazah Imam as telah dimandikan serta dikafankan dan telah dibawa ke perkuburan Quraish dan dimakamkan di belakang makam DatukNya, Imam Musa as dan dari pandangan zahir, Wasiqu Billah yang telah menyembahyangkan jenazah Imam as tetapi yang sebenarnya Imam Ali An-Naqi as telah datang dari Madinah secara Thiyul Ardh (mukjizat), dan Beliau as lah yang telah memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan serta menguburkan AyahNya, Imam Jawad as, dan didalam Kitab Bashairul Darajat telah diriwayatkan dari seorang lelaki yang pernah sentiasa bersama Imam Taqi as telah berkata : Ketika Imam Taqi as berada di Baghdad, dan kami ketika itu duduk bersama Imam Ali An-Naqi as yang masih kecil dan Beliau as sedang membaca tulisan AyahNya, tiba-tiba Imam as berdiri dan masuk ke rumah dan kami mendengar suara tangisan dan rintihan dari rumah Imam as dan beberapa minit kemudian Imam as keluar dan kami bertanyakan tentang kejadian tersebut, Imam as bersabda bahawa ketika ini Ayah kesayanganku telah syahid, aku berkata : Bagaimana kamu mengetahuinya? Imam as bersabda : dari Kebesaran dan Ketinggian Hak Taala telah menyebabkan aku merasakan sesuatu yang sebelum ini tidak pernah aku rasakannya dan dari keadaan ini aku telah mengetahui bahawa Ayahku telah wafat dan Imamah telah diturunkan kepadaku. Kemudian beberapa waktu selepas itu, telah sampai khabar tentang kembaliNya Imam Jawad as ke Rahmatullah dan berkenaan tarikh kewafatan Imam Jawad as. terdapat perbezaan riwayat, dan yang paling mahsyur, kesyahidan Imam as adalah pada akhir bulan Zulkaedah tahun 220 Hijrah dan sebahagian meriwayatkan pada 6 Zulhijjah dan ini berlaku dua tahun setengah selepas kematian Ma’mun. Mas’udi pula meriwayatkan Imam as telah syahid pada 5 Zulhijjah tahun 219 Hijrah ketika berusia 25 tahun beberapa bulan.

Antara kata-kata mutiara Imam Jawad (as).
“Seandainya orang yang bodoh itu diam,tentu manusia tidak akan berpecah-pecah.”
“Lemah lembut merupakan pakaian seorang yang alim,maka janganlah sampai anda tidak memakainya”
“berhati-hatilah dari berteman dengan orang yang berperangai jahat,kerana dia laksana pedang yang indah di pandang namum buruk akibatnya”
“Kita tidak akan mendapatkan kecintaan daripada ALLAH,kecuali dengan mendapat kebencian dari kebanyakan manusia”
Eltimasi Doa..

Disediakan oleh

Fatimah Az Zahraa

Jamae Az-Zahra Qom,Iran

Tuesday, November 25, 2008

Menyingkap Keperibadian hazrat Zainab (A.S)
Hazrat Zainab(a.s) adalah anak perempuan pertama Imam Ali dan juga anak yang ketiga didlm keluarga Imam Ali(a.s).Dilahirkan pada 5 Jamadilawwal tahun kelima hijrah.terkenal dgn panggilan AQEELAH BANI HASHIM,banyak riwayat yang menceritakan tentang rupa parasnya Hazrat Zainab sangat memyerupai nenekanda Hazrat Khadijah Al-kubra.Beliau mempunyai beberapa gelaran antaranya ialah,Aqilah,Wahidah,Fasihah,Balighah,Abidah,Fadhilah,Kamilah,Amilah dan Aqeelah.
Zain bermaksud perhiasan Abiha bermaksud ayahnya dan maksud nama Zainab ialah perhiasan ayahnya.Kalau bondanya Fatimah Az-zahra dikenali sebagai UMMU ABIHA ibu kepada ayahnya Zainab pula dikenali sebagai ZAINUABIHA perhiasan kepada ayahnya.Nama Zainab juga bermaksud pokok yang berbau wangi dan baik rupa paras.
Beliau sempat hidup bersama datuknya Nabi Muhammad((sww) selama lebih kurang 6 tahun setelah wafatnya baginda rasul pada tahun 11 hijrah bermulalah kisah duka didalam hidup Hazrat Zainab yang mana hak khalifah ayahanda Imam Ali dirampas,harta pusaka bonda Fatimah Az-zahra dinafikan juga berbagai musibah dan penderitaan yang ditanggung dan dilihat oleh Zainab bersama ayahanda dan bondanya,lebih kurang 75-90hari pemergian datuknya ,satu lagi kesedihan melanda Hazrat Zainab dengan pulangnya bonda tercinta kepangkuan ilahi,maka dari hari itulah segala tanggungjawab didalam keluarga berada dibahunya Zainab.
PERKAHWINAN HAZRAT ZAINAB(A.S)

Hazrat Zainab berkahwin dgn sepupunya Abdullah bin Jaafar bin Abu Talib,dikurniakan 5 orang putera dan puteri(Ali,Aun, Akbar Muhammad dan Umi Kathum)2 orang daripada puteranya Aun dan Muhammad telah syahid bersama Imam Husain diKarbala.Suaminya Abdullah bin Jaafar adalah antara orang berada dibarisan hadapan ketika perang Siffin dan merupakan hartawan yang sangat terkenal.Imam Ali ketika mahu mengahwinkan puterinya Zainab telah meletakkan 2 syarat kepada Abdullah,pertama ialah memberi keizinan pada Zainab melawat dan menziarahi kekanda Imam Husain setiap hari,kedua membenarkan Zainab mengikuti kekandanya Imam Husain bila diajak keluar mengikutinya,setelah kedua-dua syarat ini dipersetujui barulah Imam Ali mengahwinkan puterinya Zainab dengan Abdullah.Dua syarat ini adalah kerana kecintaan dan kasih sayang Zainab yang terlalu mendalam terhadap kekandanya Imam Husain

KEDUDUKAN HAZRAT ZAINAB DAN BONDANYA HAZRAT ZAHRA

Fatimah Az-zahra adalah anak kepada Nabi Muhammad penutup kenabian manakala Zainab pula adalah anak kepada Wasi Allah Imam Ali(a.s).Fatimah mempunyai bonda Khadijah Al-Kubra yang merupakan UMMU MUKMININ,Zainab juga mempunyai bonda FatimahAz-zahra yang merupakan SAIDATINISAILALAMIN
Fatimah Az-zahra mempunyai dua orang putera AlHasan dan AlHusain yang telah syahid dijalan Allah, Zainab juga mempunyai dua orang putera Aun dan Muhammad yang juga telah syahid dijalan Allah bersama Imam Husain diKarbala.


ILMU HAZRAT ZAINAB

Sebagaimana yang kita tahu ilmu yang yang ada pada para imam adalah daripada ketogeri ILMU LADUNI aitu ilmu yang tidak memerlukan buku atau pengajian yang mana diturunkan terus kedalam hati-hati mereka jika ilmu ini telah diberikan kepada Imam Ali,Imam Husain dan Imam Hassan ia juga telah diberi kepada Hazrat Zainab(a.s).Hazrat Zainab sejak dari awal kejadiannya telah diberi ILMU LADUNI oleh Allah Taala.Beliau juga digelar ( عا لمة غير معلمة )
‘Orang yang berilmu tanpa guru’ oleh Imam Sajjad,pengetahuan yang ada didalam Zainab adalah daripada Ilahi.


PERBEZAAN DIANTARA MUKJIZAT DAN KARAMAH

Jika sesuatu yang luar biasa dilihat pada para nabi dan para maksum ini dinamakan MUKJIZAT,tetapi kalau dilihat pada selain daripada mereka ini yang mana daripada ketogeri orang-orang yang soleh,dinamakan KARAMAH,oleh itu kalau kita lihat sesuatu yang luarbiasa ada pada ‘Imam Zadeh’ ini bukanlah mukjizat tetapi karamah.
Didalam banyak kitab menyebut tentang Karamahnya Hazrat Zainab bahkan telah disebut berkali-kali contohnya ketika beliau mahu menyampaikan khutbah di Kufah,khutbah diSyam dihadapan Yazid laknatullah yang mana telah menjatuhkan Yazid.Salah satu
karamah yang ada pada Hazrat Zainab ialah kabulnya doa beliau dengan serta merta,sebagaimana berlaku diistana Yazid diSyam.

HAZRAT ZAINAB(A.S) ADALAH CONTOH SIFAT YANG BAIK

Sifat yang ada pada Zainab adalah sama seperti yang ada kekandanya Imam Husain.
Sifat yakin,sabar,redha,berani,kuat ikhlas zuhud adalah yang ada pada dirinya.Ketika diejek oleh Ibnu Ziyad dengan mengatakan’wahai Zainab lihatlah apa yang tuhan kamu telah lakukan pada kamu dan keluarga kamu diKarbala’jawapan zainab ‘Aku tidak melihat semuanya ini melainkan kecantikan’( ما رايت الاجميل )
Keredhaan Zainab pada ketentuan Allah bukan menyalahkan takdir Allah.

DIAKHIR USIA HAZRAT ZAINAB………

Ketika akhir usia Zainab(a.s) berlaku kebuluran dikota Madinah,suaminya yang mempunyai tanaman diSyam telah mengajaknya keSyam dan ketika didalam perjalanan telah jatuh sakit dan beliau telah mengembuskan nafas yang terakhir diSyam dan dikebumikan disana yang mana sekarang dikenali sebagai Negara Syiria.tarikh wafatnya ialah pada 14 rejab tahun 62 hijrah ada juga yang mengatakan pada 5 rejab tahun 62 hijrah,umur beliau ketika itu adalah 56 tahun.Berakhirlah sudah riwayat hidup SERIKANDINYA KARBALA yang mana tidak akan diketahui akan kisah Karbala yang sebenar tanpa beliau,beliaulah yang membuka mata umat islam tentang kezaliman Yazid,beliau jugalah yang telah membangkit semangat juang untuk menentang kezaliman
Beliaulah penerus risalahnya Imam Husain tanpa beliau risalah Imam Husain tidak akan sampai kepada kita sekarang ini.ALFATIHAH untuk Imam Husain.Hazrat Zainab dan semua pejuang-pejuang Karbala yang mana kita semua terhutang budi dengan mereka semua,mereka telah mengorbankan darah mereka demi meneruskan dan menegakkan agama Allah dimuka bumi ini.AMIN


Disediakan oleh
Ustazah Azlina Abd.Aziz
Raudatuzzahra Resources

Saturday, November 22, 2008

Ziarah Iran – Iraq

BISMIHITA’ALA

LAWATAN DUA MINGGU IRAN-IRAQ BERSAMA USTAZ HASAN ASKARI

Tarikh Berangkat : 21,01,2009 / 21 Muharram 1430 H bersamaan hari Rabu. (tarikh keberangkatan mungkin berubah sekiranya penerbangan Iran Air berubah)

Tarikh Pulang :3 Feb 2009.

Tempoh Lawatan :Dua minggu

Airport : KL INTERNATIONAL, KUALA LUMPUR


Destinasi : Perjalanan bermula dari KUALA LUMPUR – TEHRAN – QOM – MAYSHAD – QOM – IRAQ ( Karbala - Najaf- Kufah- Bagdad & Kazdimain – Samirra)

NOKTAH: lawatan ke Samirra dibuat sekiranya tiada sebarang masalah keselamatan atau halangan.

Kos : RM 5500

Tempoh Daftar: 1 Dec 2008


PROGRAM LAWATAN IRAN-IRAQ

Rabu (21,01,2009) : Berangkat dari KL ke Tehran. Di jangka tiba Tehran 8 pm (waktu Malaysia) dan 4 pm waktu tempatan.
Berangkat dari Tehran ke Qom.
Melawat Marqad Syed Abdul Azim al Hasani dan Marqad Imam Khomaini ra semasa menuju ke Qom.

Jumaat (23,01,09) : Menuju ke Masyhad al Muqaddasah.

Sabtu (24,01,09) :dari Masyhad pulang ke Qom.

Sabtu (24,01,09) :Lawatan ke Masjid Jamkaran di Qom, University al Mustafa international,
Para ulama Qom dan lain-lain program yang akan dimaklumkan kemudian.

Ahad (25,01.09) : Berangkat ke Iraq. Keberangkatan akan
Melalui jalan darat dengan mengunakan pekej 8 hari. Aturcara lawatan ke Iraq akan dimaklumkan selepas mendapat maklumat dari agensi terbabit.

Ahad (01.02.09) : Berangkat menuju ke Qom. Dari tarikh ini hingga pulang ke Malaysia, tiada sebarang acara yang dicadangkan melainkan ada cadangan daripada jamaah yang lain.

Lawatan ke Isfahan boleh dilakukan sekiranya masa dan mempunyai dana yang mencukupi.

Thursday, November 20, 2008

AL-QURAN : Semalam Buta Huruf Hari Ini Boleh Membaca Al-Quran

Ada seorang tua yang bernama haji Ali Agha Salman menceritakan: Semasa zaman kecilku, disebabkan keluargaku miskin dan susah, aku tidak mampu pergi madrasah untuk belajar hinggalah usia aku telah mencecah separuh abad. Apabila aku melihat dan mendengar qari membaca Al-Quran, aku akan sentiasa berharap satu hari nanti aku boleh membacanya. Oleh kerana keinginanku itu terlalu tinggi maka aku bertawassul kepada Imam Zaman (a.s.). Pada satu malam aku tidur dan bermimpi berada di Karbala, tiba-tiba salah seorang yang ada di situ menarik tanganku lantas berkata: " Mari ikut aku dan masuk ke dalam untuk mendengar musibah Imam Husain (a.s.), aku pun menerima pelawaannya dan sejurus tiba di dalam aku melihat dua orang sayyed yang mulia sedang mendengar musibah Imam Husain (a.s.) dan aku memerhatinya tanpa henti. Selesai musibah dibaca, sayyed tersebut duduk dihadapan hidangan sup dan roti dan memberiku roti yang masih panas lagi untuk di makan, aku pun mengambilnya dan memakan roti tersebut, apabila aku sedar dari tidurku, aku merasakan yang keinginanku telah tercapai lantas aku mengambil Al-Quran sejurus membukanya, aku boleh membaca Al-Quran dengan sempurna. Keesokan hari aku pergi ke majlis Al-Quran dan mendengar setiap bacaan daripada qari, apabila qari silap baca maka aku perbetulkan bacaannya hinggalah teguran aku disedari oleh salah seorang daripada ustaz Al-Quran yang aku kenal dan dia datang kepadaku lantas bertanya: "Wahai haji, sesungguhnya semalam engkau buta huruf dan tidak tahu baca Al-Quran apatah lagi untuk menegur anak muridku, tetapi hari ini aku melihat engkau bukan saja boleh membaca Al-Quran bahkan boleh menegur bacaan yang salah,apakah yang telah berlaku padamu? Aku menjawab: "Dengan keberkatan Sohibal Asri Waz Zaman (a.s.) maka aku telah mendapat apa yang aku inginkan".

Berkat Sheikh Aku Hafal 2 Surah Daripada Al-Quran

Agha Kermani salah seorang daripada Muazzin (tukang azan) maqam Imam Redha (a.s.) menceritakan: Setiap hari selepas solat subuh aku akan menziarahi maqam haji Sheikh Hasan Ali Isfahani dan membaca surah Al-Fatihah untuknya. Satu hari aku kepenatan dan apabila sampai di maqam tersebut aku pun tertidur, dalam tidurku aku berjumpa dengan Sheikh, lantas Sheikh bertanya kepadaku: "Kenapa engkau tidak membacakan surah Yaasin dan Taha untukku, aku menjawab: " Sheikh! aku buta huruf, lantas Sheikh pun mengajar aku beberapa ayat dan aku pun membacanya, sejurus aku tersedar dari tidur, aku dapati dengan berkatnya Sheikh tadi aku telah hafal surah Yaasin dan Taha. Mulai hari itu, tiap-tiap hari aku akan membaca kedua surah tersebut apabila menziarahi maqam Sheikh Hasan Ali Isfahani.

Friday, November 7, 2008

Eid Mubarak 4 Wiladah Imam Reza asAsSalam-o-Alaikum,

11th ZeeQaad 1429 A.H. - Birth anniversary of Imam Ali Riza(a.s.) - the 8th Holy Imam.

On this occassion of hapiness in the household of Prophet
Mohammad(sawaw) , I wish to felicitate the Prophet Mohammad(sawaw) ,
Imam-e-Zamana( a.s.), the Ahl-e-Bait(a. s.) and all Momineen and Mominaat.