Popular Posts

Wednesday, January 21, 2009

Al Imam Sajjad as

Assalamualal Husain Wa ‘Ala Ali yibnil Husain Wa ‘Ala Auladil Husain Wa ‘Ala Ashabil Husain

Imam Ali ibnil Hussain as, dikenali dengan Zainal ‘Abidin dan Sajjad,berdasarkan riwayat yang masyhur dilahirkan pada 38 Hijrah di Madinah Munawwarah. Beliau berumur 22 atau 23 tahun ketika berlakunya peristiwa Karbala dan Beliau lebih muda (adik) daripada saudara lelakinya yang telah syahid, Ali Akbar as. berasaskan pendapat ramai ulama’ Islam.Kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan, politik dan ilmu Imam Sajad as. merupakan harta yang berharga yang dapat dikaji. Salah satu daripada sejarah hidup Imam Sajad as. adalah hadirnya beliau didalam peristiwa pergerakan Karbala dan kebangkitannya.Kebangkitan besar Asyura adalah kebangkitan yang paling kekal dan diingati dimana telah berlaku pada Muharram, tahun 61 Hijrah. Pergerakan ini mempunyai dua peringkat. Peringkat permulaan adalah penciptaan, pembentukan, jihad, pengorbanan jiwa dan pertahan kemuliaan Islam dan jemputan kepada perlaksanaan keadilan serta menghidupkan agama Muhammadi, sunnat dan sirah Nabawi dan Alawi yang dipimpin oleh Imam Husain as. yang bermula dari pertengahan bulan Rejab, tahun 60 Hijrah dan berakhir pada 10 Muharram, tahun 61 Hijrah. Walau bagaimanapun, peringkat kedua adalah zaman menyampaikan dan membuktikan kepentingan-kepentingan pergerakan jihad budaya (akhlak) serta zaman menerangkan kepentingan berlakunya pergerakan tersebut dimana ia dipimpin pula oleh Imam Ali ibnil Hussain as.Saksi Peristiwa

Tidak ada lagi syak berkenaan hadirnya Imam Sajad as. didalam Kebangkitan Husaini. Tetapi aktiviti kemasyarakatan dan politik Imam Sajjad as. pada permulaan pergerakan ini tidak terdapat banyak sumber daripada sejarah berkenaannya, yakni dari pertengahan Rejab, titik permulaan pergerakan Karbala sehinggalah malam kesepuluh Muharram, malam terakhir kehidupan Imam Husain as. tidak banyak sumber yang dapat kita temui didalam; apa yang ada didalam sejarah adalah selepasnya. Aktiviti kemasyarakatan dan politik yang pertama Imam Sajad as. didalam pergerakan Husaini berhubungkait dengan malam Asyura. Beliau as. sendiri telah bersabda :
Pada malam Asyura, Ayahku telah menyeru semua pembantu-pembantunya untuk datang ke sisi Beliau as.. Aku yang dalam keadaan sakit juga turut hadir bagi mendengar apa yang ingin diucapkannya. Ayahku telah bersabda: Aku bersyukur ke Hadrat Ilahi dalam setiap kegembiraan dan kesedihan.......Aku tidak mengenal pembantu yang terbaik dan paling setia daripada sahabat-sahabatku dan aku tidak mengenal keluarga yang paling taat dan yang paling mengekalkan silaturrahim selain daripada Ahlul Baitku. Tuhan berikan balasan yang terbaik buat kamu semua. Aku mengetahui bahawa esok kita akan berperang dengan mereka. Aku memberikan kamu keizinan dan aku kembalikan bai-at yang telah kamu berikan kepadaku supaya kamu dapat menggunakan waktu yang masih gelap malam ini untuk mencari jalan menjauhi tempat berbahaya ini, serta bawalah setiap dari kamu salah seorang daripada Ahlul Baitku.Berpisahlah di pelbagai negeri sehingga Allah menentukan nasib-nasib kamu.

Imam Ali ibnil Hussain as. yang juga tidak sihat pada malam tersebut, turut mempertahankan malam terasing itu. Dengan matanya sendiri Beliau melihat ketinggian ruh Husain as. serta ketinggian dan kesetiaan para sahabat dan menyediakan dirinya bagi hari-hari yang perit dan pilu yang akan datang.

Selepas Peristiwa

Berakhirnya peristiwa berdarah Karbala adalah pada asar hari Asyura dengan kesyahidan Sayyidus Syuhada as. dan para sahabat setianya serta bermulalah peringkat kedua Pergerakan Husaini dengan dipimpin oleh Imam Ali yibnil Husain as.Sekarang adalah tanggungjawab Imam Sajjad as. untuk memastikan pasukan tentera Husaini dengan pakaian jihad, tawanan dan dengan bentuk perbahasan dan nasihat yang terbaik supaya sampai kepada semua. Menunjukkan jalan kepada rakyat yang mengikut dan mentaati pemerintahan Bani Umayah kepada Islam yang sebenar, Islamnya Muhammad dan Ali serta Islamnya Quran.Tanggungjawab berat untuk menyampaikan syiar Asyura ditanggung oleh Imam Sajjad as. dan para arif. Beliau as. merupakan orang yang membentuk cara lain bagi menerangkan masalah kepimpinan dan Imamah, keperluan mengenal Imam yang adil, tanda-tanda Imam yang adil, tanda-tanda pemerintah yang fasad dan kejam, serta menyedarkan rakyat yang leka dan lalai tentang tanggungjawab mereka terhadap pemerintah yang adil dan kepentingannya kepada kemaslahatan masyarakat pada zaman yang tidak ada lagi harapan untuk menang dengan pergerakan bersenjata.

Beliau as. mengajar tentang pemikiran asli Islam supaya dapat menghidupkan hati setiap orang, harapan membina sebuah pemerintahan Islam dengan wasilah Keluarga Wahyu. Dari pandangan lain, Beliau as. sendiri merupakan saksi peristiwa Karbala dan mempunyai kesabaran dan kekuatan sehingga dapat membina ingatan peninggalan pergerakan Asyura dalam kehidupan masyarakat Islam. Musuh pada setiap zaman juga telah memahami bahawa markaz asli pergerakan-pergerakan dan penentangan-penentangan para penegak keadilan rakyat adalah Wilayah dan Imamah. Tujuan surat Ubaidullah Bin Ziyad yang telah diriwayatkan: “ Jangan biarkan walau seorang daripada putera Keluarga Husain as. untuk hidup”. Malah telah diriwayatkan bahawa Ubaidillah telah menyediakan ganjaran bagi menangkap dan menghantar Beliau as. kepada pengikut Ibnu Ziyad.Hamid Bin Muslim, orang yang meriwayatkan peristiwa Karbala berkata: Para askar telah menuju ke arah Ali ibnil Hussain dimana Beliau as. dalam keadaan sakit. Syimr berkehendak untuk membunuhnya, kerana Ibnu Ziyad telah memberi arahan untuk membunuh semua lelaki keluarga Hussain as. Aku telah menghalangnya dan berkata Subhanallah! Kamu hendak membunuh kanak-kanak dan orang sakit? Ketika itu, Umar Bin Saad sampai dan berkata : jangan apa-apakan orang sakit ini.

“MEREKA BERKEHENDAK UNTUK MEMADAMKAN CAHAYA ALLAH DENGAN MULUT MEREKA TETAPI ALLAH -MALAH MENGHAMPAKAN ORANG KAFIR- AKAN MENYEMPURNAKAN CAHAYANYA”

Abu Hamzah Thumali telah meriwayatkan dari Imam Baqir as. yang bersabda : Kerana telah sampai waktu kewafatan Hadrat Ali ibnil Hussain as., maka Beliau as. telah mendakapi aku ke dadanya dan bersabda : Puteraku, aku mewasiatkan kamu satu perkara dimana ia telah diwasiatkan padaku oleh ayahku ketika kewafatannya. Beliau as. telah bersabda sucikanlah dirimu daripada kezaliman keatas orang yang menentangmu, sesungguhnya hanya Tuhan adalah penolongmu dan jangan sesekali mengotorkan diriMu dengannya.

Diriwayatkan dari Hadrat Abil Hasan as. bahawa Imam Sajad as. ketika hampir wafat telah tidak sedarkan diri. Beberapa ketika kemudian Beliau as. telah sedar dan membaca Surah Waqiah dan Surah Fath dan bersabda : Syukur kepada Allah yang menyempurnakan janjinya dan memberi ganjaran kepada kami dengan syurga dan kami memilih tempat tinggal mengikut apa yang kami ingini di setiap tempat di syurga. Kemudian Beliau as. membaca ayat 74, Surah Zumar : “Maka betapa baiknya balasan orang yang mengamalkan”Kemudian Beliau as. pun wafat. Imam Sajad as. telah syahid pada 12 (atau 18 atau 25) Muharram tahun 95(atau 94) Hijrah ketika berumur 55 tahun kerana diracuni oleh Walid Bin Abdul Malik. Imam as. telah dimakamkan di perkuburan Baqi’ di Madinah Al-Munawwarah,di perkarangan kubur Pakciknya, Imam Hasan Mujtaba as. yang mana sekarang kubur-kubur suci empat Imam Ma’sum as., Imam Hasan Mujtaba as., Imam Zainal Abidin as., Imam Muhammad Baqir as. dan Imam Jaafar Sodiq as. bersebelahan satu sama lain.

Imam Sajad as. : Tuhanku, berikanku kekuatan supaya aku mampu menang ke atas orang yang menzalimiku, berikanku lidah yang lancar supaya aku dapat menewaskan orang yang menentangku dengan makam hujah-hujah dan dalil-dalil, dan kurniakan aku pengetahuan untuk mengalahkan kelicikan pemikiran musuh, serta mematahkan kekuatan orang yang zalim dari kezaliman.

Di antara kata-kata muatiara Imam Ali Zainal Abidin :
1: “Berfikirlah dan berbuatlah sesuatu sesuai tujuan penciptaanmu kerana Allah tidak menciptakan dirimu secara sia-sia”
2: “Janganlah engkau memusuhi seseorang yang menurut sangkaanmu tidak akan membahayakanmu dan janganlah engkau enggan untuk berteman dengan seseorang yang menurut anggapanmu tidak akan membawa manfaat untukmu”
3: “Seandainya manusia itu menyedari kemuliaan mencari ilmu maka mereka akan mencarinya walaupun harus menumpahkan darah atau mengarungi ombak lautan”
4: “janganlah berbohong baik yang kecil atau yang besar dan dalam keadaan sengaja mahupun hanya gurauan sahaja”

No comments: