Popular Posts

Thursday, September 11, 2008

MuTiara Dari Al-Murtadha (as)
Seorang lelaki telah bertanya kepada Amirul Mukminin (as) : Aku akan bertanya kepadamu 4 perkara. Imam Ali (as) bersabda : Tanyalah walaupun 40 perkara. Lelaki itu kemudian berkata :
1)Apakah yang wajib dan apakah yang paling wajib?
2)Apakah yang dekat dan apakah yang paling dekat?
3)Apakah yang ajaib/aneh dan apakah yang paling ajaib dan aneh?
4)Apakah yang sukar dan yang paling sukar?
Imam Ali (as) menjawab :
1)Perkara yang wajib adalah taat kepada ALLAH swt dan yang paling wajib adalah meninggalkan dosa.
2)Yang dekat adalah Hari Kiamat dan yang paling dekat adalah kematian.
3)Perkara yang ajaib dan aneh adalah dunia dan yang paling aneh darinya adalah cintakan dunia.
4)Yang sukar itu pula adalah kubur dan yang paling sukar adalah pergi kepada kubur tanpa bekalan.

(NahjuL BaLagHah)

No comments: