Popular Posts

Sunday, July 19, 2009

Yaumal Mab’athSemakin lama detik berlalu, semakin bertambah hajat dan keperluan insan kepada pelajaran asli Islam yang benar. Bi’that Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalihi Wasalam (saaw) bukan hanya khusus bagi zaman jahiliah, bahkan kita hari ini juga berada dalam kejahilan moden yang kita cipta sendiri, bahkan lebih dari jahiliah sebelum kita. Dari sisi lain, pemahaman dan pelajaran dari peristiwa bi’that Rasul tidak harus kita ambil secara sambil lewa; kerana bi’that, merupakan satu-satunya permulaan jalan yang perlu kepada pengembangan dan penerusan. Kitab suci al-Quran, peristiwa al-Ghadir dan Ahlul Bait Nabi, semuanya adalah punca kelangsungan dan penyempurnaan jalan kebahagiaan ini yang mana pada akhirnya nanti, dengan kezuhuran Imam al-Mahdi Alaihissalam (as), Islam sebenar pasti dizahirkan buat dunia dan seluruh isinya.

Dunia ketika bi’that (pengutusan)

Peniliti sejarah dan budaya mempercayai bahawa sifat jahiliah bukan hanya khusus buat penghuni Semenanjung Arab sahaja. Bahkan, agama Islam merupakan petunjuk dan pengukir tamadun baru hampir semua manusia. Di timur dan di negara-negara seperti India dan china, syirik telah tersebar di semua tempat sementara patung berhala, lembu, bintang-bintang di langit serta api disembah sebagai tuhan. Di barat, pelbagai kabilah dari jalur Aryan yang banyak tersebar di Eropah, telah hidup bermandikan darah kerana peperangan yang dahsyat terutamanya di Perancis dan Itali. Pada zaman yang penuh dengan tipu helah dan memalukan sebegini, Allah Subhanahu wa Taala (swt) telah berkehendak, dengan sifat kasih sayang kepada hamba-Nya, untuk melantik Nabi Muhammad saaw sebagai Rasul penyampai hidayah dan petunjuk buat manusia.

Masyarakat Arab pada zaman bi’that

Walau sejenak kita merenung perjalanan hidup masyarakat Semenanjung Arab serta perubahan budaya dan tamadun mereka pada, sebelum dan selepas bi’that, pasti kita menemukan ketinggian usaha-usaha Rasul saaw mendidik umatnya. Masyarakat Badwi hidup berpuak-puak tanpa terikat pada sebarang sistem pemerintahan kenegaraan. Dalam kehidupan sebegini, kabilah-kabilah lainnya dianggap orang asing dan mereka tidak menempati sebarang hak atau penghormatan. Maka, mencuri harta benda, membunuh dan penculikan gadis-gadis merupakan sebahagian dari budaya ma’ruf mereka. Mencuri dikira sebagai salah satu jalan rasmi bagi meneruskan kehidupan. Perkara ini telah diterima semua dan membudaya dalam masyarakat hatta di dalam syair-syair mereka, pembunuhan dan pencurian harta orang lain menjadi kebiasaan yang membanggakan mereka. Dalam masyarakat Jahiliah Semenanjung Arab, wanita dianggap barang yang dimiliki si ayah, suami atau anak lelaki dan bersama harta-harta yang tinggal, akan diwarisi sebagai harta warisan.

Begitu juga penyembahan berhala merupakan agama yang dikenal. Skop penyembahan berhala sangat luas ketika itu. Patung-patung berhala berupa haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, bintang-bintang atau walau hanya seketul batu biasa juga dijadikan sebagai objek sembahan. Ketinggian dan kehebatan bi’that Nabi Muhammad saaw terserlah di tengah-tengah masyarakat sebegini. Hasil tarbiah dan didikan Rasul, masyarakat tersebut berubah menggapai ketinggian tamadun insan yang hebat dalam segenap segi sehingga dicemburui masyarakat lainnya.
Kisah Bi’that

Peristiwa bi’that Rasulullah saaw telah diriwayatkan melalui pelbagai riwayat yang berbeza. Salah satu riwayat adalah dari penerangan Imam Hadi as yang berkata: “Ketika Nabi Muhammad saaw meninggalkan perniagaan di Syam, Baginda saaw setiap hari akan pergi ke bukit Hira dan mengetahui bahawa ia adalah salah satu daripada kesan dan tanda rahmat Ilahi dan dengan melihat semua ciptaan ini, menyebabkan Baginda saaw memikirkan tentang kehebatan Tuhan Yang Mencipta dan daripada ini, dengan satu keterangan yang khusus Baginda saaw mula beribadat kepada Allah swt. Oleh kerana, Baginda saaw telah sampai umur 40 tahun, Allah swt telah menemui hati Baginda saaw adalah yang terbaik, paling terang dan redha. Maka ketika itu, Jibrail datang ke sisi Nabi saaw dan memegang bahu serta menggerakkannya dan berkata: “Bacalah.” Sabda Nabi saaw: “Apa yang aku perlu bacakan?” Jibrail berkata: “Wahai Muhammad! Bacalah dengan nama TuhanMu yang mencipta.” Kemudian Jibrail menyampaikan risalahnya dan kembali ke langit, begitu juga Rasulullah saaw pun turun dari bukit. Ketika ini, Allah swt telah memerintahkan bukit-bukit dan batu-batuan untuk berkata-kata, dengan cara mereka sendiri, mereka menunjukkan penghormatan dan berkata: "Assalamualaika Ya Habiballah! Assalamualaika Ya Waliyallah! Assalamualaika Ya Rasulullah!"

Tauhid, risalah yang terpenting Bi’that

Tauhid merupakan risalah asli dan terpenting bi’that. Perspektif usul ini begitu meluas sehingga Islam dikenali dengan nama agama Tauhid. Di dalam Al-Quran, usul Tauhid adalah binaan menyeluruh semua ayat dan permulaan risalah kesemua nabi-nabi terdahulu juga adalah tauhid.

Selain itu, Tauhid bukan hanya jalan penyelesaian bagi masalah-masalah zaman jahiliyah. Tauhid bukanlah hanya satu slogan. Tauhid ialah yang menjauhkan, membenci dan menolak semua thagut. Tauhid ialah tidak bergantung kepada mana-mana kekuatan selain kekuatan dan ketinggian Allah. Dengan pemahaman ini, manusia kurun ke-21, memerlukan usul asli kehidupan ini lebih daripada setiap zaman. Tauhid ialah tidak menerima setiap jenis ketidakadilan. Maka dengan ciri yang dimiliki ini, dari perlakuan manusia yang paling individu (personal) sehinggalah pembentukan undang-undang bagi pemerintahan dunia adalah tempat bagi melaksanakan usul Tauhid. Tanpa Tauhid, tamadun hari ini bukan sahaja tidak berharga, bahkan akan meningkatkan kemusnahan manusia.
Quran adalah peringatan / memori bi’that

Tidak syak, sepanjang zaman bi’that, alat atau wasilah Rasulullah saaw yang paling penting bagi berhadapan dengan para musuh adalah ayat-ayat Al-Quran. Pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran mengalahkan para munafiq dan musyrikin ketika berhadapan dengan dakwah Islam. Hari raya Mab’ath adalah hari raya penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Perayaan hadiah langit daripada Allah kepada manusia.

Bi’that dan Mahdawiyat

Allah swt tidak akan pernah meninggalkan manusia tanpa penunjuk. Bi’that Nabi Muhammad saaw sebagai Khatamul Anbiya’, menunjukkan bahawa manusia telah berkembang hebat di mana ia mampu untuk menerima program yang paling sempurna. Bi’that merupakan permulaan jalan kesempurnaan dan kebahagiaan. Sepertimana para Anbiya Ilahi yang menyediakan tapak dan muqadimah bagi kenabian Rasulullah saaw, bi’that Rasulullah saaw juga adalah permulaan bagi kebahagiaan di mana dengan bendera puteranya (Imam Zaman) akhirnya akan menyampaikan kepada tujuan. Kezuhuran Imam Mahdi Ajjalallahu Farajah umpama bi’that yang lain di mana ketinggian dan kehebatannya akan memusnahkan patung-patung moden jahiliyah. Imam Sodiq as berkata: “Perlakuannya adalah umpama Rasullah saaw. Setiap kepercayaan yang salah akan dimusnahkan, sepertimana Rasulullah yang menghancurkan kepercayaan jahiliyah dan memerintah dunia dengan Islam dan menghancurkan pemerintahan-pemerintahan yang lain.”

Tujuan bi’that dari kata-kata Amirul Mukminin Ali Alaihissalam

“Allah swt telah membangunkan Nabi Muhammad saaw dengan hak bagi menyelamatkan hamba-hambaNya dari menyembah patung-patung berhala dan menunjukkan serta menghidayah mereka kepada penyembahanNya serta meyelamatkan dan melepaskan mereka dari ketaatan syaitan kepada mentaatiNya.”

“Maka Allah swt telah membangunkan para RasulNya dikalangan manusia dan mengutuskan mereka berturut-turut supaya manusia kembali kepada janji dan janji fitrah yang telah mereka janjikan kepada Tuhan mereka dan mengembalikan ingatan mereka kepada nikmat-nikmat yang dilupakan serta dengan tabligh dalil-dalil yang terang, mereka melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab risalah dan mengembalikan kekuatan-kekuatan akal manusia yang tersembunyi di bawah debu kekufuran, syirik dan kesesatan serta menunjukkan mereka tanda-tanda kebesaran Ilahi.”

“Allah swt telah melantik Nabi Muhammad saaw demi menunaikan janjiNya dan menyempurnakan zaman Nubuwwah.”

Bi’that di dalam kata-kata Imam Khomaini Rahimahullah

“Jika bi’that tidak menghasilkan sebarang kesan kecuali kewujudan Imam Ali Bin Abi Thalib as dan kewujudan Imam Zaman as, ini juga merupakan taufik yang sangat besar.”

“Tidak ada peristiwa yang lebih besar daripada bi’that Rasulullah saaw bahkan tidak dapat digambarkan juga; kerana tidak ada yang lebih tinggi daripada Rasulullah saaw di alam ini selain zat Allah swt dan peristiwa lebih besar daripada bi’thatnya juga tiada.

“Rasulullah saaw adalah orang Arab, tetapi dakwahnya bukan milik orang Arab, tidak terhad kepada orang Arab dan dakwahnya adalah milik seluruh alam.”

“Tujuan sebenar kedatangan Rasul adalah untuk mengajar dan mendidik, membaca ayat-ayat...membersihkan dan menyucikan hawa nafsu.”
“Rasulullah saaw mahu menyatukan satu kalimah di dalam seluruh dunia. Baginda saaw mahu meletakkan seluruh pemerintahan dunia di bawah satu kalimah Tauhid.”

Sabda Rasul (saww):

“Hanyasanya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

Firman ALLAH SWT:

“Sesungguhnya pada Rasul itu bagimu adalah teladan yang mulia”

Doa Salawat Fatimah:

"Ya Allah Ya Tuhanku! curahkan lah Rahmat -Mu- atas Fatimah, Ayahnya, Suaminya dan kedua Puteranya (Hasan dan Husain) dengan sebanyak bilangan ilmuMu yang Engkau ketahui "

Eltimasi Doa
Khidmat Imam Zaman (as)
Email: abalfazl@arridha.com
http://www.arridha.com

No comments: