Popular Posts

Monday, March 21, 2011

Dunia Adalah Penjara Kepada Orang Mu’minMohammad bin Ajlan meriwayatkan bahawa ketika dia bersama Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alaihissalam, datang seorang Syi’ah dari Kufah mengadu kepada Imam tentang penderitaan dan kesusahan yang dia alami. Imam ‘Alaihissalam menasihatkannya supaya bersabar dan mengharapkan semoga Allah melepaskannya dari hal tersebut. Kemudian selepas tidak berkata-kata beberapa saat Imam ‘Alaihissalam menyatakan kepada orang ini,”Katakan kepadaku tentang penjara Kufah. Apakah yang menghalang daripada memasukinya?” Orang itu menjawab bahawa ia adalah penjara kecil bawah tanah yang keadaannya amat buruk sekali.” Pada ketika ini, Imam ‘Alaihissalam berkata kepadanya,”Tidakkah anda ketahui bahawa dunia ini umpama penjara kepada orang mu’min? Maka bagaimana anda dapat mencapai kegembiraan dan kekayaan apabila berada dalam penjara?”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alaihissalam berkata bahawa apabila Allah mencintai seseorang, Dia akan mengutuskan seorang malaikat yang memeliharanya dalam penderitaan dan sakit. Jika orang itu sembuh daripada penderitaan dan penyakit, maka dia akan mengalami penderitaan yang lebih besar lagi. Keadaan ini diwujudkan supaya dia sentiasa berpaling kepada Allah dan Allah suka kepada suaranya apabila dia berdoa.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alaihissalam berkata Allah mengetahui tentang orang-orang mu’min yang tidak akan tercapai kedudukan yang dikhaskan untuknya tanpa penyakit, atau kesedihan tentang anak-anaknya. Maka mereka mengalami penderitaan tersebut untuk membantu mereka mencapai kedudukan yang dikhaskan untuknya di akhirat kelak.”

Imam Mohammad al-Baqir ‘Alaihissalam meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih bahawa dia berkata,”Sesungguhnya amat besar kemuliaan orang mu’min: apa yang Allah tetapkan untuk mereka, adalah semuanya baik untuknya. Jika dia diletakkan dalam keadaan penderitaan, dia bersabar, dan jika dia terlepas dari penderitaan itu, dia bersyukur kepada Allah.”

Imam Mohammad al-Baqir ‘Alaihissalam berkata,”Allah memberikan kesenangan nikmat dunia ini kepada mereka yang Dia cintai dan kepada mereka yang Dia benci. Tetapi kesenangan nikmat syurga hanya dikhaskan kepada mereka yang Dia cintai sahaja. Kadang-kadang seorang mu’min berdoa kepada Allah untuk mendapatkan sehasta tanah di dunia ini dan doanya ditolak. Tetapi apabila dia berdoa untuk mendapatkan kesenangan syurga, doanya tidak pernah ditolak. Sebaliknya kadang-kadang seorang kafir mendapat apa yang ia inginkan di dunia ini tetapi jika dia memohon untuk mendapatkan sehasta tanah di syurga dia tidak akan mendapatkannya.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alaihissalam berkata, Allah berfirman kepada orang mu’min,”Makhluk pilihanKu apabila Aku tolak kamu daripada sesuatu, Aku lakukan itu demi kepentinganmu sendiri. Maka bersabarlah mengalami penderitaan dn bersyukur di atas pemberianKu. Kamu akan di nilai sebagai salah seorang orang yang beriman.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alaihissalam berkata pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih tersenyum lebar di hadapan sahabat-sahabatnya dan bertanya,”Tahukan kalian mengapa aku tersenyum?” Mereka tidak tahu dan meminta Rasulullah Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih menyatakannya kepada mereka. “Aku fikirkan orang-orang Islam amat beruntung apabila Allah menetapkan sesuatu perkara ke atas mereka, ia adalah demi keuntungan dan kepentingan diri orang tersebut.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alaihissalam berkata, “Di syurga nanti ada suatu kedudukan untuk sebahagian daripada orang mu’min yang tidak mampu dicapai oleh mereka melainkan dengan penyakit pada tubuhnya atau kerugian dalam hartanya ( ketika di dunia ini).”

No comments: