Popular Posts

Wednesday, March 16, 2011

kenapa Orang-orang Mu’min Menderita?


Tentera Wahabi mula membunuh di Bahrain.

Orang-orang Mu’min Menderita Supaya Mereka Tidak Mencintai Dunia Ini

Imam Mohammad al-Baqir ‘Alalhissalam meriwayatkan Rasulullah Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih berkata,”Allah mengizinkan dunia membawa penderitaan dan kemiskinan kepada orang mu’min, supaya mereka tidak mencintainya.”

Sabah bin Sababah berkata dia berkata kepada Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam,”Adakah penderitaan orang mu’min kerana dosa-dosanya?” Imam menjawab,”Tidak semestinya. Kadang-kadang Allah suka mendengar aduan dan doa-doa dari hamba-hambaNya dan sebagai balasannya Dia akan meningkatkan ganjaran kebaikan dan menghapuskan keburukan daripada dirinya dan menyediakan ganjaran di Hari Pengadilan kelak.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam berkata,”Allah menjelaskan kepada mahluk-makhluknya, orang beriman tentang penderitaan dunia dan kesusahan yang dihadapinya seperti mana seorang saudaranya menerangkan kepada saudaranya yang lain sesuatu yang akan menyebabkan saudaranya itu tidak menyukainya. Allah berfirman kepada mu’min bahawa Dia tidak akan menjadikannya miskin untuk menghinanya. Kemudian Allah menunjukkan kepadanya apa yang telah Dia sediakan untuknya di akhirat kelak. Pada ketika ini, orang mu’min bersyukur kepada Allah dan berkata bahawa dia tidaklah peduli lagi kepada kesusahan dan penderitaan.”

Lebih Banyak Penderitaan Maka Lebih Besar Ganjaran Pahala

Abu Abdillah, Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam berkata,”Minuman yang terbaik adalah sifat sabar seseorang yang menahan kemarahannya apabila ia marah. Kerana, lebih banyak penderitaan, lebih banyak ganjaran pahala; dan Allah tidak akan menyintai seseorang sehingga Dia mengujinya dengan penderitaan.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam meriwayatkan dari Nabi Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih bahawa Allah mengisytiharkan,”Terdapat di kalangan mu’min, makhluk pilihanKu, di mana urusan keimanan mereka tidak dapat berjalan tanpa kekayaan dan kesihatan. Maka Aku sediakan mereka dengan kekayaan dan kesihatan yang baik; dan dengan cara ini urusan keimanan mereka dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi ada di kalangan mu’min makhluk pilihanKu di mana urusan keimanan mereka tidak dapat berjalan sempurna tanpa kemiskinan dan penyakit. Maka mereka menderita daripada perkara-perkara tersebut demi kepentingan iman mereka.”

Imam ke-enam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam berkata Allah telah mengambil perjanjian daripada orang mu’min bahawa kadang-kadang kata-katanya diterima (oleh orang lain) atau dibohongi dan kadang-kadang dendamnya tidak akan dibalas kepada musuhnya dalam dunia ini.

Mohammad al-Baqir ‘Alalhissalam berkata apabila Allah mencintai seseorang Dia mengujinya dengan penderitaan dan kesusahan. Dan apabila orang itu berdoa kepada Allah untuk penyembuhan, Dia berkata kepada orang itu,”Doamu Aku sambut dan Aku boleh menyembuhkan kamu daripada penderitaanmu. Tetapi ganjaran yang aku sediakan untukmu (di akhirat) adalah lebih baik untukmu.”

Abu Hamzah meriwayatkan daripada Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam berkata,”Wahai Thabit, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang Dia akan meletakkannya dalam penderitaan, walaupun berlalunya hari dan malam kepada anda dan kita semua.”

Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam berkata bahawa sahabat-sahabat Nabi Isa ‘Alalhissalam mengadu kepadanya tentang apa yang diperlakukan kepada mereka oleh orang ramai. Nabi Isa ‘Alalhissalam menjawab kepada mereka bahawa orang mu’min adalah sentiasa dibenci oleh masyarakat mereka. Tetapi dia berkata, iman mereka adalah umpama bijian gandum yang mempunyai nilai dan rasa tetapi tidak mudah untuk memperolehinya.”

Abdul A’ala bin A’ayan berkata dia mendengar Imam Ja’far al-Sadiq ‘Alalhissalam berkata kepada sahabat-sahabatnya,”Jika kalian sebenar-benarnya ikhwan dan sahabatku, kalian hendaklah bersedia untuk berhadapan dengan permusuhan dan kebencian daripada orang ramai, jika tidak demikian kalian tidak boleh menjadi sahabat-sahabatku.”

No comments: