Popular Posts

Saturday, February 19, 2011

Syiah Imamiah, Sesatkah Mereka?

kerana Cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah Syiah Imamiah dikafir,disesat!..

Rasulullah Sallallahu 'Aaihi Wa Aalih bersabda: "Aku adalah penghulu para nabi dan Ali adalah penghulu para washi. Sesungguhnya para washi ku berjumlah dua belas orang, yang pertama adalah Ali dan yang terakhir adalah al-Qoim al-Mahdi".(Yanabi'ul Mawaddah, al-Qanduzi al-Hanafi)

sila ke sinisini dan juga sini, lagi sini..

Sahih Sunan at-Tirmidzi; ‘Nashr bin Abdurrahman al-Kufi menceritakan kepada kami, Zaid bin al Hasan – iaitu al Anmathi – menceritakan kepada kami, daripada Ja’far bin Muhammad, daripada ayah Ja’far iaitu Muhammad, daripada Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw melaksanakan ibadah haji pada hari Arafah, saat itu beliau sedang berkhutbah di atas untanya; al Qashwa. Aku mendengar beliau bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan (sesuatu) untuk kalian, sepanjang kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu nescaya kalian tidak akan pernah tersesat, iaitu kitab Allah dan itrati keluargaku.’ Lihat Sahih Sunan at-Tirmidzi, hadis nombor 3786, bab sifat-sifat utama keluarga Nabi saw.


Bahaya dan Kesesatan Syiah? Abdullah bin Saba' Yahudi asal Ajaran Syiah?
betul ke? tgk sini
kerana halalkan Nikah Muta'ah syiah dikafirkan? lagi sini
Sahabatku,duduklah sejenak di tepi sungai & saksikanlah bagaimana umur manusia berjalan bagaikan air mengalir,yang berjalan cepat &tergesa.tak cukupkah ini memberikan suatu isyarat bagi manusia dalam memahami hakikat kehidupan? selain itu,saksikanlah situasi & kondisi dunia sekarang ini & perhatikanlah derita & kesulitannya; apakah yang kau saksikan tidak menjadi sebuah pelajaran bagimu?

No comments: